Een mondmasker voor iedere Retiese inwoner: start bedeling op 25 mei

Gepubliceerd op maandag 25 mei 2020 0 u.
Het gebruik van mondmaskers in bepaalde omstandigheden speelt de komende periode een belangrijke rol. Retie stapte mee in op de groepsaankoop van IOK. Op 25 mei startten we met de huis-aan-huisverdeling van de herbruikbare stoffen maskers. Tegelijk verdeelden we de filters van de federale overheid.

Verdeling per straat

Op 25 mei zijn een aantal medewerkers en vrijwilligers begonnen met het verdelen van de mondmaskers per adres. Iedere inwoner vanaf 10 jaar ontvangt een herbruikbaar stoffen mondmasker. Hiervoor baseren we ons op de gegevens van het bevolkingsregister. 

Op de envelop vind je instructies over hoe je je mondmasker moet aan- en uitdoen en staan ook tips om je mondmasker te wassen.

De verdeling gebeurt op straatnaam (alfabetisch). Hou er rekening mee dat we meer dan 4 700 brievenbussen moeten bedelen, dus geef onze 'postbodes' hiervoor de nodige tijd!

Tegelijk worden de filters verdeeld die je ontvangt van de federale overheid.

Afgelopen vrijdag 22 mei ontvingen we het eerste deel van onze levering mondmaskers. Hiermee kunnen we ongeveer de helft van de Retiese adressen bedelen. Bij de eerste ronde vanaf 25 mei krijgen de straten tot en met letter J een mondmasker (met uitzondering van een paar straten met veel huisnummers).

De rest van de verdeling gebeurt vanaf 2 juni. Tegen einde volgende week zullen de mondmaskers bij alle Retiese adressen verdeeld zijn!

Beschikbaar in drie verschillende maten

Er zijn 3 maten van de mondmaskers beschikbaar: Large - Medium - Small.

De verdeling ervan werd als volgt uitgewerkt:

 • Maat L (breedte: ca. 18 cm): voor volwassen mannen;
 • Maat M (breedte: ca. 16 cm): voor volwassen vrouwen en jongeren vanaf 15 jaar;
 • Maat S: voor kinderen tussen 10 en 15 jaar.

Bij de levering bestemd voor de eerste verdeling ontvingen we echter nog geen mondmaskers maat S, zij kregen maat M in de plaats.

Bedekken van neus en mond belangrijk tijdens afbouwfase

Nu we de piek van de coronacrisis voorbij lijken te zijn, kunnen we voorzichtig naar de toekomst kijken ...

Een groep experten adviseert de Nationale Veiligheidsraad over de zogenaamde ‘exitstrategie’ en een stapsgewijze afbouw van de geldende maatregelen. Deze 'exitstrategie' werd op 24 april door de federale regering bekendgemaakt.

Het bedekken van mond en neus is belangrijk tijdens de afbouw. Dat kan met een zogenaamd comfortmasker of een alternatief beschermingsmiddel zoals een sjaal of een bandana. Dat wordt:

 • aanbevolen in de openbare ruimte (vooral waar men de afstand van 1,5 meter tussen personen niet kan garanderen);
 • verplicht op school, voor personeelsleden en leerlingen ouder dan 12 jaar;
 • in bedrijven als de fysieke afstand niet gevolgd kan worden;
 • verplicht op het openbaar vervoer voor gebruikers van 12 jaar en ouder.

Deze maatregel treedt in werking vanaf 4 mei. Op zich biedt een masker geen afdoende bescherming, het moet bekeken worden binnen het bredere gebruik van mondmaskers, hygiënemaatregelen en fysieke afstand.

Nog voor de 'exitstrategie' door de federale regering bekendgemaakt werd, beslisten al heel wat lokale besturen om zelf over te gaan tot een aankoop van mondmaskers. In Retie beslisten we nog om - op advies van hogere overheden - geen aankoopprocedure op te starten in afwachting van enkele richtlijnen en verduidelijkingen omtrent het volgende:

 • In welke omstandigheden zal het gebruik van mondmaskers zijn aangewezen?
 • Hoe kunnen we toezien op het correct gebruik van deze maskers? Zorgt het verkeerd gebruik van mondmaskers niet voor meer schade? Zijn de bijgeleverde instructies voldoende duidelijk?
 • Welke maskers zijn het meest geschikt en aan welke vereisten moeten deze voldoen: materiaal, betrouwbare kwaliteit, herbruikbaarheid, welke maten …?
 • Moeten lokale overheden initiatieven nemen of wordt dit gecoördineerd door hogere overheden?
 • Wat bedraagt de kostprijs van deze mondmaskers? Kunnen we instappen in een groepsaankoop om de prijs te drukken?
 • Hoeveel mondmaskers moeten we voorzien voor onze bevolking? Gaat iedereen er gebruik van maken? Hoe zullen deze verdeeld worden?

Dit om te vermijden dat we overhaast overgaan tot een aankoop waarvan later zou blijken dat deze mondmaskers bijvoorbeeld niet voldoen aan de kwaliteitsvereisten. We willen immers ook voorkomen dat we onze bevolking op die manier een ‘vals gevoel van veiligheid’ geven.

Intekening op groepsaankoop door IOK

IOK organiseert voor de Kempense gemeenten een samenaankoop, op basis van de richtlijnen die zijn opgelegd door de federale overheid. Retie is op 25 april mee in deze groepsaankoop ingestapt.

Maak zelf je mondmasker

De voorbije weken gingen al heel wat mensen thuis zelf aan de slag om mondmaskers te maken. Op www.maakjemondmasker.be vind je een patroon en stapsgewijze werkwijze om zelf aan de slag te gaan. Deze website werd mee ontwikkeld door de FOD Volksgezondheid.

Verdeling mondmaskers bij zorgverleners

De voorbije weken leverden we overigens al heel wat inspanningen rond de verdeling van professionele mondmaskers (de zogenaamde chirurgische mondmaskers) voor de zorgverleners van onze gemeente. Omdat er een algemeen tekort was aan beschermingsmiddelen, werden onze zorgverleners prioritair bedeeld.