Retiese inwoners ontvingen mondmaskers

Gepubliceerd op maandag 25 mei 2020 0 u.
Het gebruik van mondmaskers in bepaalde omstandigheden speelt de komende periode een belangrijke rol. Retie stapte mee in op de groepsaankoop van IOK. Op 25 mei startten we met de huis-aan-huisverdeling van de herbruikbare stoffen maskers. Tegelijk verdeelden we de filters van de federale overheid.

Een mondmasker voor iedere inwoner vanaf 10 jaar

Iedere Retiese inwoner vanaf 10 jaar ontving een herbruikbaar stoffen mondmasker. Hiervoor baseren we ons op de gegevens van het bevolkingsregister. 

Op de envelop vind je instructies over hoe je je mondmasker moet aan- en uitdoen en staan ook tips om je mondmasker te wassen.

Tegelijk worden de filters verdeeld die je ontvangt van de federale overheid.

Beschikbaar in verschillende maten

Er zijn verschillende maten van de mondmaskers beschikbaar.

De lichtblauwe maskers met witte linten zijn beschikbaar in maten L en M. De donkerblauw/groene maskers zijn beschikbaar in maten L en S. 

De verdeling ervan werd als volgt uitgewerkt:

  • Maat L (breedte: ca. 18 cm): voor volwassen mannen;
  • Maat M en S (breedte: ca. 16 cm): voor volwassen vrouwen en jongeren vanaf 15 jaar.

Bedekken van neus en mond belangrijk tijdens afbouwfase

Nu we de piek van de coronacrisis voorbij lijken te zijn, kunnen we voorzichtig naar de toekomst kijken ...

Een groep experten adviseert de Nationale Veiligheidsraad over de zogenaamde ‘exitstrategie’ en een stapsgewijze afbouw van de geldende maatregelen. Deze 'exitstrategie' werd op 24 april door de federale regering bekendgemaakt.

Het bedekken van mond en neus is belangrijk tijdens de afbouw. Dat kan met een zogenaamd comfortmasker of een alternatief beschermingsmiddel zoals een sjaal of een bandana

Sinds 11 juli 2020 is het op heel wat plaatsen verplicht om een mondmasker te dragen. Daarnaast wordt het aanbevolen in de openbare ruimte.

Op zich biedt een masker geen afdoende bescherming, het moet bekeken worden binnen het bredere gebruik van mondmaskers, hygiënemaatregelen en fysieke afstand.

Nog voor de 'exitstrategie' door de federale regering bekendgemaakt werd, beslisten al heel wat lokale besturen om zelf over te gaan tot een aankoop van mondmaskers. In Retie beslisten we nog om - op advies van hogere overheden - geen aankoopprocedure op te starten in afwachting van enkele richtlijnen en verduidelijkingen omtrent het volgende:

  • In welke omstandigheden zal het gebruik van mondmaskers zijn aangewezen?
  • Hoe kunnen we toezien op het correct gebruik van deze maskers? Zorgt het verkeerd gebruik van mondmaskers niet voor meer schade? Zijn de bijgeleverde instructies voldoende duidelijk?
  • Welke maskers zijn het meest geschikt en aan welke vereisten moeten deze voldoen: materiaal, betrouwbare kwaliteit, herbruikbaarheid, welke maten …?
  • Moeten lokale overheden initiatieven nemen of wordt dit gecoördineerd door hogere overheden?
  • Wat bedraagt de kostprijs van deze mondmaskers? Kunnen we instappen in een groepsaankoop om de prijs te drukken?
  • Hoeveel mondmaskers moeten we voorzien voor onze bevolking? Gaat iedereen er gebruik van maken? Hoe zullen deze verdeeld worden?

Dit om te vermijden dat we overhaast overgaan tot een aankoop waarvan later zou blijken dat deze mondmaskers bijvoorbeeld niet voldoen aan de kwaliteitsvereisten. We willen immers ook voorkomen dat we onze bevolking op die manier een ‘vals gevoel van veiligheid’ geven.

Gooi herbruikbare mondmaskers niet weg

Voor de zomer lijkt de situatie in ons land onder controle te zijn en kondigden zich heel wat versoepelingen aan. Toch blijft het belangrijk om te beseffen dat het coronavirus nog niet weg is en dat een heropflakkering mogelijk blijft. Hou daarom zeker je herbruikbare mondmaskers nog een tijdje bij!

Maak zelf je mondmasker

De voorbije weken gingen al heel wat mensen thuis zelf aan de slag om mondmaskers te maken. Op www.maakjemondmasker.be vind je een patroon en stapsgewijze werkwijze om zelf aan de slag te gaan. Deze website werd mee ontwikkeld door de FOD Volksgezondheid.

Verdeling mondmaskers bij zorgverleners

De voorbije weken leverden we overigens al heel wat inspanningen rond de verdeling van professionele mondmaskers (de zogenaamde chirurgische mondmaskers) voor de zorgverleners van onze gemeente. Omdat er een algemeen tekort was aan beschermingsmiddelen, werden onze zorgverleners prioritair bedeeld.