Meerjarenplan

Bij het begin van een nieuwe legislatuur maken de gemeente en OCMW een strategisch meerjarenplan op. Hierin staat beschreven wat de besturen de komende 6 jaar willen realiseren en welke budgetten hiervoor voorzien zijn.

Dit meerjarenplan is het resultaat van een omgevingsanalyse waarbij de noden, behoeften en kansen in kaart werden gebracht. Het bestuur vertaalde uit de missie en visie haar strategie in beleidsdoelstellingen en -acties.

Tenslotte willen wij er nog op wijzen dat dit meerjarenplan een dynamisch karakter heeft. Nieuwe uitdagingen kunnen zich gedurende deze legislatuur aanbieden waardoor het plan moet worden bijgestuurd. We zullen dit programma dan ook jaarlijks evalueren, en actualiseren waar nodig.