Ben jij medisch geschoold en wil je helpen vaccineren?

Gepubliceerd op donderdag 14 januari 2021 17.15 u.
De komende maanden hebben we een groot aantal gedreven medisch geschoolde medewerkers nodig. Op minder dan een week hebben zich al meer dan 450 medisch geschoolden uit onze regio aangemeld. De oproep werd intussen afgesloten.

Om de vaccins in ons vaccinatiecentrum veilig te kunnen toedienen, hebben we voor de komende maanden een groot aantal gedreven medisch geschoolde medewerkers nodig. In de eerste plaats zoeken we verpleegkundigen, artsen, vroedkundigen, tandartsen en/of apothekers die bereid zijn om te komen vaccineren. Ook gepensioneerde medische professionals of medisch gediplomeerden die momenteel ander werk verrichten, zijn welkom om zich aan te melden.

Je krijgt voor je noodzakelijke inzet een uurvergoeding. Uiteraard stemmen we je werk in het vaccinatiecentrum af op de beschikbaarheden in jouw agenda. Mits een korte bijkomende prikopleiding hopen we ook kinesisten … en overige paramedici in te zetten.

Interesse? De oproep werd intussen afgesloten aangezien er voorlopig voldoende aanmeldingen zijn.

Om het vaccinatiecentrum 7 dagen op 7 te kunnen laten functioneren hebben we dagelijks tussen de 100 à 120 medewerkers nodig. Een groot deel van dit aantal moet medisch geschoold zijn. Naast het prikken zelf hebben we medisch expertise nodig voor een correcte softwareregistratie en medische begeleiding na de vaccinatie.

De vaccinaties zullen in de loop van februari stapsgewijs opstarten in het vaccinatiecentrum. Vanaf 1 februari willen we onze infrastructuur volledig op punt hebben, zodat er voldoende tijd is voor opleiding en proefdraaien.

Stel je kandidaat via het e-formulier

In de eerste plaats zoeken we bereidwillige artsen, verpleegkundigen, vroedkundigen, tandartsen en apothekers - al dan niet gepensioneerd - die zich vanaf februari kunnen vrijmaken. Ook beschikbaarheid tijdens de weekends en ’s avonds wordt, gezien de zeer ruime openingsuren van het vaccinatiecentrum, enorm gewaardeerd. We bekijken momenteel nog in welke mate studenten en stagiaires kunnen worden ingezet.

Mits een korte prikopleiding die we vast en zeker voorzien, hopen we ook andere medische beroepen in te kunnen zetten. We denken daarbij aan kinesisten, psychologen, ergotherapeuten … Ook zij kunnen zich alvast via het e-formulier van de gemeente Mol (https://www.gemeentemol.be/medischevrijwilligersvaccinatie) aanmelden. Op die manier wordt alle informatie centraal verzameld.

Wat verwachten we van jou?

Medewerkers met een medische achtergrond hebben in het vaccinatiecentrum volgende taken:

  • Toedienen van het coronavaccin
  • Medisch toezicht na de vaccinatie
  • Correct verwerken van de vaccinatie in de medische software

We zoeken gedreven enthousiastelingen die zich voor een langere periode engageren op de dagen of momenten dat ze – naast hun reguliere dagtaak - beschikbaar zijn.

Wat bieden we aan?

Alle medische medewerkers ontvangen een forfaitaire uurvergoeding. De exacte bedragen kennen we pas in de loop van de komen dagen. Wie aan de slag gaat in het vaccinatiecentrum, maakt ook voor zichzelf de persoonlijke keuze tot vaccinatie. Stel je zo snel mogelijk kandidaat. Je ontvangt dan de komende weken alle vereiste informatie voor verdere afspraken.

Al meer dan 450 medisch geschoolden staan paraat voor ons vaccinatiecentrum

Op enkele dagen tijd hebben meer dan 450 mensen met een medische achtergrond uit Balen, Dessel, Mol of Retie zich aangemeld om medische taken - waaronder het effectieve vaccineren - uit te voeren in ons pop-up vaccinatiecentrum. We spreken dan over verpleegkundigen, artsen, tandartsen, vroedkundigen, apothekers … We zijn enorm dankbaar voor deze massale reacties op onze oproep.

Volgens een eerste snelle analyse van de inzendingen hebben zich al meer dan 250 bereidwillige verpleegkundigen, 14 artsen, 6 tandartsen, 20 vroedkundigen, 21 kinesisten en 5 apothekers aangemeld. Daarnaast hebben ook meerdere logopedisten, diëtisten, ambulanciers … zich geregistreerd.

We zijn enorm dankbaar voor al deze reacties. Om het vaccinatiecentrum voor een periode van minstens zes maanden dagelijks meer dan drie shiften vlot en veilig te laten functioneren, hebben we bijzonder veel medisch geschoolde medewerkers nodig.

Analyseren en contacteren

De komende dagen analyseren we alle inzendingen, met de bijhorende aangegeven beschikbaarheden en opmerkingen. Vermoedelijk starten we volgende week met het gericht en stapsgewijs contacteren van mensen op de lijst voor verdere afspraken. Op dat moment beslissen we ook om nieuwe registraties al dan niet af te sluiten.

Later ook oproep voor niet-medische vrijwilligers

Heb je geen medische achtergrond, maar wil je toch je steentje bijdragen aan de werking van het vaccinatiecentrum? We kunnen je hulp vast en zeker gebruiken. Momenteel brengen we nog nauwgezet in kaart welke functies we exact moeten invullen en hoeveel mensen we hiervoor nodig hebben. Wanneer dit volledig duidelijk is, lanceren we eind volgende week een vrijwilligersoproep.

Meer informatie: W www.retie.be/corona, E corona@retie.be of T 014 38 92 30.