'Dank-je-wel-pakket' voor mantelzorgers

Verleen je langdurig en onbetaald extra zorg aan een zorgbehoevende persoon in jouw directe omgeving, dan ben je een mantelzorger.

 De mantelzorger

 • is een familielid, een vriend, een kennis of een buur van de zorgbehoevende
 • biedt landurig en onbezoldigd extra thuiszorg aan.

De zorgbehoevende:

 • woont thuis (zelfstandig of inwonend)
 • heeft hulp nodig in het dagelijks leven bij wassen, aankleden, eten, drinken, ...

 

OCMW Retie wenst graag de mantelzorgers in de gemeente te danken voor hun dagelijkse inzet. Het is niet evident om zorg te dragen voor een oudere of persoon met een beperking. Maar het is vaak net dankzij de ondersteuning van deze vrijwillige krachten dat mensen langer thuis blijven wonen. 

Sinds 2016 wordt niet langer een financiële premie uitgekeerd. De nadruk wordt gelegd op de appreciatie!

De oudere of persoon met een beperking kan voortaan intekenen op een 'dank-je-wel-pakket' vol lekkers voor zijn of haar mantelzorger. 

Het pakket wordt door het thuiszorgteam bezorgd aan de oudere of persoon met een beperking die op zijn beurt de mantelzorger kan uitnodigen voor een tasje koffie uit dit pakket en deze persoon daarbij kan danken voor zijn of haar inzet.

1. Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een ‘dank-je-wel-pakket’ dienen dezelfde voorwaarden vervuld te worden als bij de aanvraag voor de vroegere mantelzorgpremie. 

De oudere moet:

 • minstens 1 jaar in de gemeente Retie gedomicilieerd zijn en zijn verblijf hier hebben;
 • de leeftijd van 65 jaar bereikt hebben;
 • minstens 9 punten verminderde zelfredzaamheid hebben (erkend door FOD Sociale Zekerheid - Personen met een Handicap);
 • niet genieten van de zorgverzekering;
 • thuis verblijven (niet in een woonzorgcentrum of instelling);
 • aan de inkomensvoorwaarde voldoen.

De persoon met een beperking moet:

 • minstens 1 jaar in de gemeente Retie gedomicilieerd zijn en zijn verblijf hier hebben;
 • de leeftijd van 22 jaar bereikt hebben en jonger zijn dan 65;
 • minstens 12 punten verminderde zelfredzaamheid hebben (erkend door FOD Sociale Zekerheid - Personen met een Handicap);
 • niet genieten van de zorgverzekering;
 • thuis verblijven (niet in een instelling);
 • aan de inkomensvoorwaarde voldoen.

2. Aanvraag

Heeft jouw mantelzorger vorig jaar een mantelzorgpremie ontvangen? Dan mag jij in het najaar een brief verwachten van de Sociale Dienst. Samen met dit schrijven ontvang je een aanvraagformulier voor het 'dank-je-wel-pakket.'

Je tekent in om het dankpakket thuis te ontvangen.

Na goedkeuring wordt het ‘dank-je-wel-pakket’ in februari of maart bij jou thuis bezorgd.

Heb je nooit eerder een mantelzorgpremie ontvangen en denk je in aanmerking te komen voor het 'dank-je-wel-pakket', neem dan contact op met de Sociale Dienst die je graag verder informeert.