Maatregelen aangekondigd door Overlegcomité vanaf 26 december van kracht

Gepubliceerd op vrijdag 24 december 2021 11.36 u.
Het koninklijk besluit met de coronamaatregelen - zoals beslist door het Overlegcomité van 22 december 2021 - is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De maatregelen treden op zondag 26 december 2021 in werking en gelden tot en met 28 januari 2022.

Publieke evenementen

Massa-evenementen, publiek toegankelijke evenementen, culturele en andere voorstellingen, en congressen binnen zijn verboden.

Publiek toegankelijke evenementen, met inbegrip van kerstmarkten en winterdorpen, culturele en andere voorstellingen, en congressen buiten, in een niet-overdekte ruimte, zijn enkel toegelaten voor een publiek van maximum 100 personen, medewerkers en organisatoren niet meegeteld, indien volgende regels worden nageleefd:

 • een maximum van één bezoeker per 4 m² van de voor het publiek toegankelijke
  vloeroppervlakte wordt toegelaten;
 • de organisator neemt de passende maatregelen zodat de regels van de social distancing kunnen worden gerespecteerd, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke groep;
 • het dragen van een mondmasker.

Massa-evenementen en proef- en pilootprojecten die buiten plaatsvinden in een niet-overdekte ruimte voor een publiek van minimum 100 personen en van maximum 75.000 personen per dag, medewerkers en organisatoren niet meegeteld, zijn toegelaten mits voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid en met naleving van de modaliteiten van het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021, indien volgende regels worden nageleefd:

 • een maximum van één bezoeker per 4 m² van de voor het publiek toegankelijke
  vloeroppervlakte wordt toegelaten;
 • wanneer 100 of meer bezoekers op eenzelfde moment aanwezig kunnen zijn, wordt een
  éénrichtingsverkeersplan opgesteld, met afzonderlijke in- en uitgangen;
 • het dragen van een mondmasker.

Markten en kermissen

Bezoekers van markten, met inbegrip van jaarmarkten, braderijen, brocante- en rommelmarkten, en kermissen, mogen maximaal per twee ontvangen worden, kinderen tot en met twaalf jaar en begeleiders van personen die nood hebben aan begeleiding niet meegeteld.

Groepen van meer dan twee personen zijn toegelaten voor zover deze personen behoren tot hetzelfde huishouden.

Inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke, recreatieve en evenementensector

De binnenruimten van inrichtingen of van onderdelen van inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke, recreatieve of evenementensector dienen te sluiten voor het publiek.

De binnenruimten van de volgende inrichtingen zijn gesloten voor het publiek:

 • de subtropische zwembaden en de recreatieve onderdelen van de zwembaden;
 • de pretparken;
 • de dierenparken en -tuinen;
 • de binnenspeeltuinen;
 • de trampolineparken;
 • de bowlingzalen;
 • de snooker- en biljartzalen;
 • de dartszalen;
 • de inrichtingen voor paintballgames en lasergames;
 • de bioscopen;
 • de escape rooms;
 • de casino’s, de speelautomatenhallen en de wedkantoren.

De binnenruimten van de volgende inrichtingen of onderdelen van inrichtingen mogen geopend blijven:

 • de bibliotheken, de spelotheken en de mediatheken;
 • de musea;
 • de feest- en receptiezalen, en dit enkel voor huwelijken en uitvaarten;
 • de wellnesscentra, met inbegrip van onder meer sauna’s, jacuzzi’s, stoomcabines en hammams.

Winkelen

In winkels en handelszaken gelden de volgende regels:

 • de consumenten mogen maximaal per twee worden ontvangen, kinderen tot en met twaalf jaar en begeleiders van personen die nood hebben aan begeleiding niet meegeteld. Groepen van meer dan twee personen zijn toegelaten voor zover ze behoren tot hetzelfde huishouden;
 • de onderneming of vereniging neemt de passende maatregelen zodat de regels van de social distancing kunnen worden gerespecteerd, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter;
 • een maximum van één consument per 10 m² van de voor het publiek toegankelijke
  vloeroppervlakte wordt toegelaten;
 • indien de voor het publiek toegankelijke vloeroppervlakte minder dan 20 m² bedraagt, is het toegelaten ofwel om twee consumenten te ontvangen, mits een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon gegarandeerd wordt, ofwel om een groep te ontvangen;
 • indien de voor het publiek toegankelijke vloeroppervlakte meer dan 400 m² bedraagt, dient in een toereikende toegangscontrole te worden voorzien;
 • de activiteit moet zo worden georganiseerd dat de regels van de social distancing kunnen worden gerespecteerd, eveneens voor wat betreft personen die buiten de inrichting wachten.

In de winkelcentra gelden de volgende regels:

 • de bezoekers mogen maximaal per twee worden ontvangen, kinderen tot en met twaalf jaar en begeleiders van personen die nood hebben aan begeleiding niet meegeteld. Groepen van meer dan twee personen zijn toegestaan voor zover ze behoren tot hetzelfde huishouden;
 • een maximum van één bezoeker per 10 m² van de voor het publiek toegankelijke
  vloeroppervlakte wordt toegelaten;
 • het winkelcentrum stelt middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien ter beschikking van het personeel en de bezoekers bij de in- en uitgang;
 • het winkelcentrum vergemakkelijkt het behoud van een afstand van 1,5 meter middels het aanbrengen van markeringen op de grond en/of signalisaties;
 • er wordt in een toereikende toegangscontrole voorzien.

Sport

De aanwezigheid van publiek is verboden tijdens professionele en niet-professionele sportieve
wedstrijden en sporttrainingen, zowel binnen als buiten. Elke deelnemer tot en met zeventien jaar en elke deelnemer die nood heeft aan begeleiding kan worden vergezeld door twee meerderjarige personen.

Cafésporten en kansspelen

Cafésporten en kansspelen op café zijn niet toegelaten.

Overnachtingen in het kader van activiteiten in georganiseerd verband

Overnachtingen in het kader van de in het koninklijk besluit toegelaten activiteiten in georganiseerd verband zijn verboden.

Telethuiswerk

De telethuiswerkverplichting blijft behouden. Per persoon mag maximaal één dag per week een
terugkeermoment worden georganiseerd. Per dag mag een maximum van 20 % van de personen voor wie telethuiswerk verplicht is, tegelijk in de vestigingseenheid aanwezig zijn.

Mondmaskers

Het dragen van een mondmasker blijft verplicht vanaf de leeftijd van zes jaar op de plaatsen die worden opgesomd in het koninklijk besluit.

Op verzoek van de gemeenschappen wordt de mondmaskerplicht in het onderwijs voortaan
opgenomen in het koninklijk besluit.

Het dragen van het mondmasker is vanaf zes jaar verplicht in de binnenruimten van scholen en
onderwijsinstellingen en in de binnenruimten van de buitenschoolse opvang voor kinderen uit het lager onderwijs. De verplichting is niet van toepassing op de kinderen vanaf zes jaar of ouder die nog niet in het lager onderwijs gestart zijn, maar wel op de kinderen die jonger zijn dan zes jaar en al in het lager onderwijs gestart zijn.

Inwerkingtreding en geldigheidsduur

Deze nieuwe maatregelen treden op zondag 26 december 2021 in werking.
Net als de bestaande maatregelen, gelden de nieuwe maatregelen tot en met 28 januari 2022.