Logo Kempen

Wie is Logo Kempen en wat doen we?

‘Logo’ staat letterlijk voor lokaal gezondheidsoverleg. Logo Kempen is één van de vijftien Logo’s in Vlaanderen en Brussel. In opdracht van de Vlaamse overheid werkt Logo Kempen mee aan de realisatie van de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen op lokaal niveau:

  • minder rokers, drug- en alcoholgebruikers
  • meer mensen in beweging en met een gezond gewicht
  • meer veerkrachtige mensen, minder suïcides
  • meer mensen die deelnemen aan de bevolkingsonderzoeken naar kanker
  • minder valpartijen bij ouderen
  • meer gevaccineerden dankzij een kwaliteitsvol vaccinatiebeleid

Logo Kempen coördineert een regionaal gezondheidsnetwerk waarbij lokale besturen, onderwijs, zorgorganisaties, partnerverenigingen, terreinwerkers en gezondheidsprofessionals samen werken aan de uitvoering van het Vlaams preventief gezondheidsbeleid en de gezondheidsdoelstellingen. De focus ligt op ziektepreventie en gezondheidspromotie.

Daarnaast vind je bij alle Logo's - behalve in Brussel - medisch milieukundigen. Zij informeren en adviseren over de invloed van het milieu op onze gezondheid. Je leest meer over hun werking op www.gezondheidenmilieu.be.

Doe jij mee?

Wil je mensen overtuigen van de vele voordelen van een fysiek actief leven en gezonde voedingsgewoonten?

Ben je op zoek naar een goede strategie die het gebruik van tabak, alcohol of andere drugs ontmoedigt?

Wil je mensen aanmoedigen om deel te nemen aan de bevolkingsonderzoeken die kanker preventief opsporen?

Contactgegevens: 

Logo Kempen - Stationstraat 60 - 2300 Turnhout – T 014 44 08 34 –E info@logokempen.be

Meer weten? www.logokempen.be of bezoek de Facebook-pagina