LEADER: Druk jouw stempel op ons platteland!

Gepubliceerd op dinsdag 3 december 2019 8.52 u.
Tot eind januari kan je in 31 gemeenten in de provincie Antwerpen een aanvraag indienen voor een LEADER-subsidie als je een vernieuwend idee hebt om het platteland te versterken. LEADER-projecten moeten een agrarische focus hebben en verschillende beleidsdomeinen met elkaar verbinden.

Bijna 1,2 miljoen euro beschikbaar voor plattelandsprojecten in 31 Antwerpse gemeenten

Zowel gemeentebesturen als verenigingen of organisaties maar ook ondernemers en landbouwers komen ervoor in aanmerking.

“De voorbije 5 jaar konden in de provincie Antwerpen al 78 LEADER-projecten rekenen op een LEADER subsidie. Die waren zeer uiteenlopend van aard, maar hadden toch een aantal dingen gemeen,“ verklaart Kathleen Helsen, gedeputeerde voor Plattelandsbeleid en voorzitter van LEADER Provincie Antwerpen. “Zo werken er altijd verschillende partners samen aan een project. Goede projecten liggen op een kruispunt van verschillende beleidsdomeinen, maar het aspect land- of tuinbouw is er altijd bij betrokken. Ze moeten voor hun regio ook vernieuwend zijn en vooral een maatschappelijke meerwaarde bieden.“

De Pompoenerie in Kasterlee verbindt bijvoorbeeld streekproducten met zorg en sociale economie. Mensen met een arbeidsbeperking kweken en verwerken er pompoenen; met die werkervaring maken ze meer kans om door te stromen naar een job in het reguliere arbeidscircuit.

Andere mooie voorbeelden zijn het project Boerenrustpunt, waarbij mensen met een burn-out op de boerderij professionele begeleiding krijgen, of het initiatief van Agrobeheercentrum Eco² om in de Noorderkempen landbouwers in te schakelen voor het beheer van de bufferstroken langs lokale waterlopen.

Nog meer inspiratie uit vorige projecten kan je vinden op de website van LEADER Provincie Antwerpen. Daar staat ook alle praktische informatie overzichtelijk gebundeld.

Voorlopig laatste projectoproep!

Nog tot en met dinsdag 28 januari 2020 kan iedereen een projectidee aanmelden en een kans wagen op subsidies. De eerste stap is heel eenvoudig door een A4-document in te vullen. Sjablonen en alle info zijn terug te vinden op de website van LEADER.

Deze oproep voorziet een budget van bijna 1,2 miljoen euro om het platteland te versterken. De financiering gebeurt met Europese, Vlaamse en provinciale middelen.

Projecten moeten uitgevoerd worden in 31 gemeenten binnen de 3 afgebakende LEADER-gebieden. Afhankelijk van het LEADER-gebied moeten de ideeën passen onder één van onderstaande thema’s: 

  • open ruimte vrijwaren en ontwikkelen
  • streekidentiteit
  • landbouw- en natuureducatie
  • kwetsbaarheid en armoede op het platteland

Meer weten?

www.leaderprovincieantwerpen.be of www.provincieantwerpen.be