Schade aan land- en tuinbouwteelten

Gepubliceerd op maandag 23 juli 2018 13.49 u.
Door de aanhoudende droogte van de voorbije periode hebben land- en tuinbouwteelten mogelijk schade opgelopen. Land- of tuinbouwers die hierdoor schade ondervinden, kunnen deze laten vaststellen door de gemeentelijke schattingscommissie.

Dien je aanvraag uiterlijk 31 juli in.

Land- of tuinbouwers die hierdoor schade ondervinden, kunnen deze laten vaststellen door de gemeentelijke schattingscommissie.

Om de gemeentelijke schattingscommissie samen te laten komen, moet men een schriftelijke aanvraag indienen. Vul hiervoor onderstaand formulier in of haal je exemplaar op bij de Technische Dienst in het gemeentehuis tijdens de openingsuren.

Bezorg het ingevulde formulier terug via landbouwschade@retie.be of breng het binnen op de Technische Dienst. Voeg hierbij eveneens de fotoplannen en een kopie van de oppervlakteaangifte toe.

Aanvragen kunnen tot uiterlijk dinsdag 31 juli 2018 ingediend worden. Nadien wordt er zo vlug mogelijk overgegaan tot het samenroepen van de schattingscommissie.