Wegverzakking Waddendaalstraat – Meierend

Gepubliceerd op maandag 27 mei 2024 11.21 u.
De herstellingswerken aan de wegverzakking ter hoogte van het kruispunt Meierend - Waddendaalstraat zijn gestart. Op woensdag 5 juni is Meierend opnieuw opgengesteld voor alle verkeer. De doorgang naar Waddendaalstraat blijft echter nog afgesloten.

Update 5 juni 2024

Sinds woensdag 5 juni '24 is Meierend opnieuw opengesteld voor alle verkeer. 

De doorgang naar Waddendaalstraat blijft echter nog afgesloten. Verkeer vanuit Meierend richting Waddendaalstraat en omgekeerd is dus nog niet mogelijk. 

Update 29 mei 2024

Om bijkomende installaties en afvoerbuizen te kunnen plaatsen, heeft de aannemer de werfzone nog moeten uitbreiden. Omdat de werken de volledige breedte van de weg innemen, kan een veilige passage niet gegarandeerd worden. Daarom is het kruispunt afgesloten voor alle verkeer en is doorgang niet mogelijk. 

Fietsers en voetgangers dienen de voorziene omleiding te volgen. We stellen alles in het werk om de herstelling zo snel mogelijk uit te voeren. Helaas zorgen de weersomstandigheden ook voor enige vertraging.

Update 28 mei 2024

Op maandag 27 mei '24 zijn de herstellingswerken gestart. Om de werken op een kwaliteitsvolle en veilige manier te kunnen uitvoeren, wordt de werfzone vanaf dinsdag 28 mei '24 vergroot wat een impact heeft op de doorstroming. Het kruispunt Meierend - Waddendaalstraat wordt gedurende de herstellingswerken volledig afgesloten voor het gemotoriseerd verkeer. Fietsers en voetgangers kunnen de werfzone wel passeren. Het fietspad aan de zuidzijde (kant Dessel/Mol) blijft toegankelijk. 

De bestaande signalisatie zal in de loop van dinsdag 28 mei aangepast worden. 

De vermoedelijke einddatum van de werken is voorzien op 24 juni '24. We doen ons best om de hinder zoveel mogelijk te beperken en het kruispunt opnieuw open te stellen van zodra het kan.

Update 24 mei 2024

Vanaf maandag 27 mei '24 gaan de herstellingswerken van start. De bestaande signalisatie blijft behouden. Het gemotoriseerd verkeer kan beurtelings passeren. Fietsers en voetgangers worden via de rijweg langs de werfzone geleid. 

De effectieve werkzaamheden zijn ingepland tot 7 juni '24. Daarna wordt er nog een uitdroogtijd van een tweetal weken ingecalculeerd. De werken zullen naar schatting en afhankelijk van de weersomstandigheden volledig afgerond zijn op 24 juni '24.

Update 16 mei 2024

De voorbereidende werken zijn intussen uitgevoerd door de aannemer. De effectieve herstellingswerken gaan eind mei '24 - begin juni '24 van start. Ook voor deze werken communiceren wij regelmatig met onze partners. 

- - 

Oorspronkelijk bericht: 

Ter hoogte van het kruispunt Waddendaalstraat – Meierend is een wegverzakking ontstaan. Uit voorzorg is het kruispunt afgesloten voor alle verkeer sinds donderdag 14 maart.

Ter hoogte van de werken op Meierend kan gemotoriseerd verkeer beurtelings passeren. Fietsers en voetgangers worden via de rijweg langs de werfzone geleid.

Uit verder onderzoek door Pidpa bleek dat er problemen zijn met de riolering. De gemeente en rioolbeheerder Pidpa stellen alles in het werk om de problemen zo snel mogelijk op te lossen. Op dit moment is er nog geen zicht op de duurtijd van de werken. Van zodra er meer details bekend zijn zullen deze eveneens gecommuniceerd worden. 

Alle updates omtrent wegenwerken kunnen steeds opgevolgd worden op www.retie.be/wegenwerken