Kapelstraat

UPDATE werken Kapelstraat - 20 oktober 2023

De werken in Kapelstraat - Gildenstraat gaan een volgende fase in.

De aannemer heeft de wegenis- en rioleringswerken in de Kapelstraat zo goed als afgerond. De laatste verharding wordt aangelegd en de woning zijn maximaal bereikbaar vanuit de Sint-Paulusstraat.

In een volgende fase zal aannemer MCM de Gildenstraat ter hoogte van het kruispunt met de Kapelstraat opbreken. Vanaf 23 oktober tot midden december zal er geen doorgaand verkeer meer mogelijk zijn in de Gildenstraat. De handelaars blijven bereikbaar.

Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de R18 (Sint Paulusstraat – Pijlstraat), fietsers worden omgeleid via lokale wegen.

De werken in deze fase zullen tot medio december in beslag nemen. Als deze fase afgerond is, zal het sluitstuk - het keerpunt achteraan in de Kapelstraat - nog worden aangelegd. De woningen in de Kapelstraat zijn dan opnieuw via de Gildenstraat bereikbaar.

De signalisatieplannen met omleidingen zijn onderaan deze pagina te raadplegen.

Meer info over de wegenwerken: Technische Dienst, T 014 38 92 40, E technische.dienst@retie.be 

Kapelstraat wordt groene woonstraat

In 2014 werd het startschot van Re10 gegeven: een mooi en ambitieus dorpsproject waarin leefbaarheid, verkeersveiligheid en een optimale woonkwaliteit voorop staan.

Anno 2021 kunnen er al heel wat realisaties afgevinkt worden. Zo wordt momenteel de laatste hand gelegd aan de heraanleg van de Passtraat en het Vestplein.
Na het doortrekken van de ringweg (R18) in 2016 volgt weldra de herinrichting. Het accent zal hierbij liggen op ruimte voor fietsers en voetgangers, voldoende rustpunten en veilige doorgangsmogelijkheden voor bewoners en plaatselijk verkeer.

Herinrichting Kapelstraat

De Kapelstraat vormt een belangrijke schakel tussen de ringweg en de Markt. Samen met de vernieuwde Kasteelstraat, Passtraat en Ploegstraat is ze essentieel in de verbinding tussen het centrum en het woongebied buiten de ring. In de toekomst wordt de Kapelstraat ter hoogte van de R18 afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Dit vraagt noodzakelijke aanpassingen aan de straat.

Het eindresultaat is een rustige, kwaliteitsvolle woonstraat die gemakkelijk toegankelijk is voor bewoners en comfortabel voor fietsers. Hiermee gaat de gemeente door op haar elan van kwalitatieve herinrichtingen in het kader van Re10.