Kapelstraat

Kapelstraat wordt groene woonstraat

In 2014 werd het startschot van Re10 gegeven: een mooi en ambitieus dorpsproject waarin leefbaarheid, verkeersveiligheid en een optimale woonkwaliteit voorop staan.

Anno 2021 kunnen er al heel wat realisaties afgevinkt worden. Zo wordt momenteel de laatste hand gelegd aan de heraanleg van de Passtraat en het Vestplein.
Na het doortrekken van de ringweg (R18) in 2016 volgt weldra de herinrichting. Het accent zal hierbij liggen op ruimte voor fietsers en voetgangers, voldoende rustpunten en veilige doorgangsmogelijkheden voor bewoners en plaatselijk verkeer.

Herinrichting Kapelstraat

De Kapelstraat vormt een belangrijke schakel tussen de ringweg en de Markt. Samen met de vernieuwde Kasteelstraat, Passtraat en Ploegstraat is ze essentieel in de verbinding tussen het centrum en het woongebied buiten de ring. In de toekomst wordt de Kapelstraat ter hoogte van de R18 afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Dit vraagt noodzakelijke aanpassingen aan de straat.

In samenwerking met IOK heeft het gemeentebestuur de ontwerpplannen uitgetekend. Hieronder een overzichtsbeeld van het nieuwe ontwerp:

Ontwerpbeeld Kapelstraat

figuur: ontwerpbeeld van de 'nieuwe Kapelstraat' - i.s.m. IOK

Het ontwerp voor de nieuwe straat betrekt de volledige breedte van het openbaar domein. Het huidige aantal parkeerplaatsen wordt minstens behouden. De oversteek van en naar de Ploegstraat wordt voor voetgangers en fietsers zichtbaar veiliger.

Het concept van inrichting met duidelijk afgebakende parkeerplaatsen biedt ruimte voor
groenaanplantingen. Hierdoor zal de aanblik van de straat aanzienlijk opgefleurd worden. Door bijkomende groenvoorzieningen wordt het verkeer afgeremd wat de veiligheid voor fietsers en voetgangers ten goede komt. Bovendien biedt dat extra groen ook aangename verkoeling tijdens warme zomerdagen.

Het eindresultaat is een rustige, kwaliteitsvolle woonstraat die gemakkelijk toegankelijk is voor bewoners en comfortabel voor fietsers. Hiermee gaat de gemeente door op haar elan van kwalitatieve herinrichtingen in het kader van Re10.


De Kapelstraat is een warme en levendige straat in het hartje van Retie. De tendens leert ons echter dat spontane ontmoetingen tussen buren meer en meer afnemen en het leven steeds anoniemer wordt. Als bestuur willen we graag meedenken aan initiatieven om een buurt actiever, socialer en groener te maken. Heb je tips of suggesties om de straat nog gezelliger, levendiger en groener te maken?
Laat het ons weten zodat we er samen over kunnen nadenken!

Suggesties ontwerp

Geboeid door dit nieuwe ontwerp? In onderstaande gedetailleerde presentatie krijg je extra tekst en uitleg bij de ontwerpplannen. Eventuele opmerkingen, suggesties en vragen kan je rechtstreeks via deze weg doorgeven. We ontvangen je feedback graag uiterlijk op 6 juni 2021.