Jeugdraad

De gemeentelijke jeugdraad brengt advies uit over alle aangelegenheden die te maken hebben met jeugdbeleid. Dit kan op vraag van het gemeentebestuur of op eigen initiatief. Bovendien zorgt de jeugdraad voor coƶrdinatie, overleg en samenwerking tussen de verschillende jeugdverenigingen, en adviseert zij de gemeente over het gemeentelijk jeugdbeleid, de besteding van jeugdruimte en het invullen van speelterreintjes.

Naar aanleiding van een geplande activiteit worden werkgroepen opgericht om het evenement te organiseren.

De leden van de jeugdraad zijn ofwel lid van een jeugdvereniging, ofwel gecoƶpteerd.