Intercommunales

Het takenpakket van de gemeente is doorheen de jaren enorm uitgebreid en complex geworden. Bovendien zijn er ook opdrachten en projecten die de gemeentegrenzen overschrijden en financieel onhaalbaar zijn. Om deze te kunnen realiseren, wordt een ruimer samenwerkingsverband tussen de verschillende gemeenten, intercommunales, opgericht.

Een intercommunale is een vereniging van twee of meer gemeenten met als doel taken van gemeenschappelijk belang te realiseren, vaak op het gebied van nutsvoorzieningen (elektriciteit, gas, water, televisiedistributie), huisvuilverwerking, sociale huisvesting, crematoria, streekontwikkeling …

Hoewel een intercommunale in essentie een vereniging van gemeenten is (zuivere intercommunale), kunnen ook private partners deelnemen (gemengde intercommunale). In sommige intercommunales participeert ook het provinciebestuur.

De gemeente Retie is aangesloten bij volgende intercommunales en overlegstructuren: Cipal, IKA, IOK, IOK Afvalbeheer, IVCA, Iveka en Pidpa.