Inspraakperiodes over projecten in jouw buurt op een rijtje

Gepubliceerd op dinsdag 18 mei 2021 16.27 u.
De Vlaamse overheid heeft recent werk gemaakt van een nieuw portaal waar de informatie is samengebracht over lopende inspraakperiodes over omgevingsplannen en geplande projecten van de Vlaamse overheid.

Het gaat om:

 • Gewestelijke plannen en projecten over omgevingsthema’s (namelijk ruimtelijke ordening, leefmilieu, natuur, klimaat, energie, wonen of onroerend erfgoed, water, ruilverkaveling en landinrichting)
 • Voorstellen van wijzigingen aan VLAREM (of het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning)
 • Niet-Vlaamse procedures: dit zijn plannen of projecten van andere overheden, die invloed kunnen hebben op uw gemeente en die werden overgemaakt in het kader van grens- of gewestoverschrijdende inspraak:
  • het Waals of Brussels Hoofdstedelijk gewest
  • de federale overheid
  • een buurland

Via deze link https://inspraak.omgeving.vlaanderen.be vind je het portaal terug en kan je vlot toegang vinden tot specifieke plannen en projecten waarover op Vlaams niveau inspraak georganiseerd wordt.

Let op! Voorlopig vind je er enkel gewestelijke informatie, voor de provinciale en gemeentelijke projecten en processen moet je nog steeds naar de desbetreffende gemeentelijke en provinciale websites gaan kijken.

Wat is IBO?

IBO staat voor Inspraak in het Beleidsdomein Omgeving van de Vlaamse overheid. In dit nieuwe portaal is informatie samengebracht over de lopende inspraakperiodes van:

 • gewestelijke plannen en projecten over omgevingsthema’s (namelijk ruimtelijke ordening, leefmilieu, natuur, klimaat, energie, wonen of onroerend erfgoed, water, ruilverkaveling en landinrichting)
 • voorstellen van wijzigingen aan VLAREM (of het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning)
 • niet-Vlaamse procedures: dit zijn plannen of projecten van andere overheden, die invloed kunnen hebben op uw gemeente en die werden overgemaakt in het kader van grens- of gewestoverschrijdende inspraak:
  • o het Waals of Brussels Hoofdstedelijk gewest
  • o de federale overheid
  • o een buurland

Per inspraakperiode staat duidelijk aangegeven:

 • waar meer informatie te vinden is
 • in welke fase het plan of project zit
 • hoe, waar en wanneer je een reactie kan doorgeven

Het IBO-portaal bevat géén informatie over:

 • openbare onderzoeken in het kader van een omgevingsvergunningsaanvraag. Er is wel een directe link opgenomen naar de webpagina met de openbare onderzoeken;
 • inspraak over gemeentelijke of provinciale plannen of projecten.