Grootschalig impactonderzoek van de coronacrisis op onze lokale economie

Gepubliceerd op woensdag 16 december 2020 13.26 u.
Maar liefst 76 Vlaamse steden en gemeenten bevraagden in september en oktober hun lokale ondernemers over de impact van corona, waaronder ook Retie. We lanceerden een open oproep naar alle Retiese ondernemers, handelaars, horeca, vrije beroepers en dienstverleners om deel te nemen.

Dit onderzoek kwam tot stand in samenwerking met Universiteit Antwerpen, VVSG, UNIZO en LMR, om de impact van corona op de lokale economie en ondernemingen te meten. Daarnaast werden de lokale steunmaatregelen, communicatie en samenwerking met de lokale ondernemers geëvalueerd.

In het eerste deel vulden de deelnemende handelaars een vragenlijst in. In het voorjaar van 2021 volgt een tweede deel. Naast een algemeen luik, lag de focus ook op het lokale aspect. Hoe zijn de ondernemers van Retie geïmpacteerd door corona? Hoe zijn de bedrijven in Retie er aan toe? Hoe schatten de ondernemers de toekomst in? Wat vinden zij van de ondersteuning en communicatie door hun eigen gemeente?

Dit grootschalig onderzoek brengt heel wat concrete en praktisch inzetbare feedback met zich mee voor het lokale en Vlaamse niveau. Doordat er zoveel steden en gemeenten aan het onderzoek deelnamen, kunnen resultaten van gelijkaardige gemeenten vergeleken worden met elkaar.