Ik kan niet gaan stemmen en wens een volmacht te geven

Volgende redenen worden aanvaard om niet te gaan stemmen:

  • Je kan niet gaan stemmen door ziekte of handicap. Vul het volmachtformulier hieronder in. Opgelet, het middelste deel moet door de behandelende arts worden ingevuld.

  • Je kan niet gaan stemmen omdat je om beroepsredenen in het buitenland vertoeft. Vul het volmachtformulier hieronder in. Opgelet, het middelste deel moet door je werkgever worden ingevuld. Ook je gezinsleden kunnen hier aanspraak op maken.

  • Je kan niet gaan stemmen omdat je zelfstandige bent. Vul het volmachtformulier hieronder in, alsook de verklaring op eer. Deze laatste breng je binnen in het gemeentehuis ter ondertekening. Maak hiervoor een afspraak bij dienst Burgerzaken. 

  • Je kan niet gaan stemmen omdat je in een strafinrichting verblijft. Vul het volmachtformulier in. Opgelet, het middelste deel moet ingevuld worden door de directie van de penitentiaire instelling waar je verblijft.

  • Je kan niet gaan stemmen omdat je deelneemt aan een activiteit om je vrijheid van godsdienst te belijden of je overtuiging tot uiting te brengen (overtuiging enkel voor verkiezingen 9 juni). Vul het volmachtformulier hieronder in. Opgelet, de organisator van de religieuze of andere activiteit vult het middelste gedeelte van het volmachtformulier in.

  • Je kan niet gaan stemmen omdat je tijdelijk in het buitenland vertoeft. Vul het volmachtformulier hieronder in. Vul ook de verklaring op eer in, en breng deze ter ondertekening binnen op het gemeentehuis, door een afspraak te maken bij de dienst Burgerzaken. Heb je bewijsmateriaal van je gepland verblijf in het buitenland, dan is een verklaring op eer niet nodig. 

  • Je kan niet gaan stemmen omdat je student bent en studieredenen hebt. Vul het volmachtformulier hieronder in. Opgelet, de directie van de onderwijsinstelling dient het middelste gedeelte in te vullen.

Je kan een volmacht geven aan iedereen die in dezelfde kieskring woont (= provincie Antwerpen) voor de verkiezingen van 9 juni. 

Elke volmachtkrijger kan maar 1 volmacht krijgen. De volmachtkrijger gaat eerst zelf stemmen; vervolgens kan hij in het stembureau van de volmachtgever de stem uitbrengen van de volmachtgever. Hij/zij brengt volgende zaken mee: ingevuld volmachtformulier – eigen identiteitskaart – eigen oproepings/uitnodigingsbrief – oproepings/uitnodigingsbrief van de volmachtgever – eventueel attest dat de volmachtgeven niet zelf kan gaan stemmen.