02. Historische straten

Verschillende historische straten die de aanloop naar de Markt vormen, worden verkeersluw gemaakt. De nadruk zal gelegd worden op rust en ruimte zodat de positie van de fietser en wandelaar versterkt wordt.

Werken Groenstraat

Op donderdag 2 oktober 2014 werd de Groenstraat in Retie officieel opengesteld voor het verkeer.

De werken, aangevat in maart 2014, kaderen in de heraanleg van de cluster van de historische straten rond de Markt.

De aanleg is uitgevoerd in de stijl van het masterplan en geeft alvast een voorsmaakje van het toekomstige beeld van het centrumgebied. Hiermee is de realisatie van het eerste project met een Re10-label een feit.

In het gedeelte tussen Groenstraat en Markt werd een zone 30 en éénrichtingsverkeer ingevoerd. Voortaan zal het dus niet meer mogelijk zijn om de Markt via de Groenstraat met de wagen te bereiken. Fietsers en voetgangers worden nog wel in beide richtingen toegelaten.

Om het comfort van de zwakke weggebruiker te verhogen, werd de nodige ruimte gecreëerd en werden niveauverschillen in de straat zoveel mogelijk vermeden.

Er werd nieuwe en energiezuinige verlichting geïnstalleerd. Binnenkort wordt de groenaanplanting verder afgewerkt.

Molenstraat - Putstraat - Ploegstraat

Op vrijdag 21 november werden de Molenstraat, Putstraat en Ploegstraat in Retie officieel opengesteld voor het verkeer. Daarmee is de realisatie van het tweede luik van de cluster van de historische straten rond de Markt een feit. De eerste fase werd op 2 oktober reeds afgerond met de opening van de Groenstraat.

Om de veiligheid te verhogen en de positie van fietser en wandelaar te versterken, werd in de Molenstraat een zone 30 en éénrichtingsverkeer ingevoerd.

Wagens kunnen vanaf de Passtraat de Molenstraat inrijden. Voortaan is het dus niet meer mogelijk om via de Putstraat en Molenstraat naar de Passtraat te rijden. Voor de bewoners die tijdelijk geen gebruik konden maken van de parkeerplaatsen in hun straat, werd als alternatief een parkeerpocket ter hoogte van de Vest gecreëerd.

Op de hoek van de Putstraat en Molenstraat werden een boom en bank geplaatst. Hiermee wordt het accent gelegd op rust en ruimte; even verpozen en halt houden om vervolgens de gezelligheid van het centrum verder op te zoeken.

Er werd nieuwe en energiezuinige verlichting geïnstalleerd en op korte termijn zal ook de groenaanplanting verder afgewerkt worden.

Met de voltooiing van dit tweede luik is het eerste volledige werk binnen Re10 afgerond.

Het gemeentebestuur dankt de bewoners voor hun begrip en medewerking tijdens de werken.

Meer info:
Technische Dienst, Markt 1, 2470 Retie, T 014 38 92 41, E technische.dienst@retie.be