Herinrichting Kasteelstraat

Kasteelstraat op 10 september 2018 opengesteld voor verkeer

De ontwerpers van IOK hadden vooraf het eindontwerp van de Kasteelstraat al voorgesteld in een mooi en visueel 3D-filmpje. Maar sinds begin september kan je je ook echt door de vernieuwde Kasteelstraat begeven. Op maandag 10 september '18 werd de Kasteelstraat opengesteld voor alle verkeer.

De heraanleg van de Kasteelstraat, uitgevoerd door aannemer Huijbregts, nam zes maanden in beslag. Op 26 februari ’18 werd gestart met werken vanaf het kruispunt met de Sint-Paulusstraat tot aan het Staarpad. De nutsleidingen en het wegdek werden vernieuwd, er kwamen ruime fiets- en voetpaden. De bestaande riolering werd opgebroken en aangepast naar een gescheiden rioleringsstelstel. Ook de openbare verlichting is vernieuwd.

De groenaanplanting wordt tijdens het plantseizoen in het najaar in orde gebracht.

Dit vernieuwde gedeelte van de Kasteelstraat bevindt zich binnen de bebouwde kom waar een snelheidsbeperking van 50 km/u. geldt. De Kasteelstraat is een van de aanloopstraten naar de Markt. Dit project kadert binnen het Re10-verhaal waarin we verder werken richting de heraanleg van een nieuw dorpscentrum. Een centrum waar het mooi en rustig vertoeven is. Een centrum waar men graag naar afzakt om te ontspannen, te winkelen of gewoon te verblijven. Hierdoor werd een poorteffect gecreëerd: door het aanbrengen van wegversmallingen wordt de snelheid van automobilisten automatisch getemperd.

 

Lees hier meer over de fasering van de werken.