Herinrichting Kasteelstraat - Passtraat

Ontwerpplannen Passtraat-Vestplein voorgesteld tijdens bewonersvergadering

Na de heraanleg van de Kasteelstraat in 2018 werken we verder richting centrum. Zo starten we in 2020 met de herinrichting van de Passtraat en de aanleg van het plein voor de Vest. De voorlopige ontwerpplannen werden aan de betrokken bewoners getoond tijdens een infovergadering op 23 januari 2020.

De ontwerpers van IOK gaven die avond tekst en uitleg bij het ontwerp en lichtten toe hoe deze plannen nog verder verfijnd en vormgegeven worden. De bedoeling is om na het bouwverlof 2020 te starten met de uitvoering. Vooraf zullen er door de nutsmaatschappijen voorbereidende werken uitgevoerd worden.

De voorlopige plannen kunnen bekeken worden in de onderstaande presentatie.

Kasteelstraat op 10 september 2018 opengesteld voor verkeer

De ontwerpers van IOK hadden vooraf het eindontwerp van de Kasteelstraat al voorgesteld in een mooi en visueel 3D-filmpje. Maar sinds begin september kan je je ook echt door de vernieuwde Kasteelstraat begeven. Op maandag 10 september '18 werd de Kasteelstraat opengesteld voor alle verkeer.

De heraanleg van de Kasteelstraat, uitgevoerd door aannemer Huijbregts, nam zes maanden in beslag. Op 26 februari ’18 werd gestart met werken vanaf het kruispunt met de Sint-Paulusstraat tot aan het Staarpad. De nutsleidingen en het wegdek werden vernieuwd, er kwamen ruime fiets- en voetpaden. De bestaande riolering werd opgebroken en aangepast naar een gescheiden rioleringsstelstel. Ook de openbare verlichting is vernieuwd.

De groenaanplanting wordt tijdens het plantseizoen in het najaar in orde gebracht.

Dit vernieuwde gedeelte van de Kasteelstraat bevindt zich binnen de bebouwde kom waar een snelheidsbeperking van 50 km/u. geldt. De Kasteelstraat is een van de aanloopstraten naar de Markt. Dit project kadert binnen het Re10-verhaal waarin we verder werken richting de heraanleg van een nieuw dorpscentrum. Een centrum waar het mooi en rustig vertoeven is. Een centrum waar men graag naar afzakt om te ontspannen, te winkelen of gewoon te verblijven. Hierdoor werd een poorteffect gecreëerd: door het aanbrengen van wegversmallingen wordt de snelheid van automobilisten automatisch getemperd.

Lees hier meer over de fasering van de werken in de Kasteelstraat.