05. Herinrichting Ring

Na het doortrekken van de ringweg volgt de herinrichting: de wegen werden overgedragen aan het Vlaams gewest en de ontwerpplannen voor de heraanleg kunnen nu opgemaakt worden. Bovenaan de prioriteitenlijst staan ruimte voor fietsers en voetgangers, voldoende rustpunten, veilige doorgangmogelijkheden voor bewoners en plaatselijk verkeer en een ontdubbeling van het rioleringsstelsel. De gemeente werkt samen met AWV en Aquafin aan deze nieuwe plannen die een optimale woonkwaliteit en leefbaarheid centraal stellen.

Ontwerpplannen worden gefinaliseerd - 2019

De conceptplannen, het traject en de bijhorende fasering werden voorgesteld tijdens een publieksinformatiemoment op 30 april 2019.

Vernieuwing Ring R18 voor betere doorstroming
Het centrum van Retie is vandaag het kruispunt van drie drukke gewestwegen: de Turnhoutsebaan/Molsebaan (N18), de Europalaan/Geelsebaan (N118) en de Kasteelstraat (N123). Om de zware verkeersdruk in het dorpscentrum te verminderen, wil het AWV de bestaande halve ring herinrichten.
De nieuwe ring krijgt ventwegen en ter hoogte van de kruispunten enkelrichtingsfietspaden in asfalt. Ook de kruispunten zelf worden onder de loep genomen om de doorstroming te verbeteren. Deze herinrichting zal zowel de verkeersveiligheid en leefbaarheid op de ring als in het centrum verbeteren.