Groeipakket: coronatoeslag voor kwetsbare kinderen

Gepubliceerd op woensdag 18 november 2020 9.21 u.
De Vlaamse regering voorziet een toeslag van 33,67 euro per kind voor gezinnen die het financieel moeilijk hebben. Deze toeslag wordt in december automatisch betaald via het Groeipakket, je hoeft hiervoor niets te doen. Er worden intussen ook valse berichten via WhatsApp verspreid. Verwijder deze!

De aanhoudende coronacrisis treft gezinnen die het financieel moeilijk hebben extra hard. Daarom wil de Vlaamse regering een extra COVID-19-toeslag toekennen aan kwetsbare gezinnen met kinderen.

Deze toeslag van 33,67 euro per kind zal in december en vóór de kerstvakantie automatisch worden betaald aan gezinnen die recht hebben op een Groeipakket en een jaarinkomen hebben dat de grens van 31.605,89 euro bruto belastbaar niet overschrijdt. Je hoeft hiervoor zelf niets te doen. 

Meer info: www.groeipakket.be

Phishingbericht over nieuwe coronatoeslag in omloop

Het Vlaams Agentschap Uitbetaling Groeipakket (VUTG) waarschuwt voor een phishingbericht dat via WhatsApp verspreid wordt over de nieuwe Vlaamse coronatoeslag van 33 euro per kind voor kwetsbare gezinnen.Nog voor de kerstvakantie zullen gezinnen met een laag inkomen een éénmalige coronapremie krijgen van ruim 33 euro per kind via de kinderbijslag of het Groeipakket. Maar volgens het Vlaams Agentschap Uitbetaling Groeipakket (VUTG) hebben oplichters de aankondiging van die nieuwe toeslag aangegrepen om via WhatsApp een phishingbericht te verspreiden. In het bericht wordt de ontvanger uitgenodigd door te klikken op een link.

Het VUTG vraagt ouders om de link niet te openen en het bericht ook meteen te verwijderen. "We maken de gezinnen er ook attent op dat de uitbetalers en het Agentschap Uitbetaling Groeipakket niet via WhatsApp of per SMS communiceren over financiële gegevens of aanvragen", klinkt het.