Gemachtigd opzichters

Elk schooljaar helpen de gemachtigde opzichters elke ochtend en avond groepen kinderen en leerlingen op hun tocht van en naar school. Door onze jeugd een veilige oversteekplaats aan te bieden, dragen zij op vrijwillige basis meer dan één steentje bij aan het creëren van een verkeersveilige schoolomgeving.

Maar ook jij als ouder of leerling kan de gemachtigde opzichter een handje helpen om telkens een zo veilig mogelijke verkeerssituatie te creëren. We willen daarom alle ouders en leerlingen oproepen om aandacht te besteden aan volgende zaken:

  • De gemachtigde opzichter is ’s morgens telkens vanaf 08.10 u. aanwezig om leerlingen te helpen bij het oversteken. Als je kind al vroeger op pad gaat, kan de veiligheid bij de oversteekplaatsen niet gegarandeerd worden.
  • Kies voor een oversteekplaats waar een gemachtigde opzichter aanwezig is. We kunnen niet aan elk zebrapad een gemachtigde opzichter voorzien, soms moet je dus een kleine omweg maken om toch op een veilige manier te kunnen oversteken.
  • Stap af aan het fietspad waar je oversteekt en wacht tot je toestemming krijgt van de gemachtigde opzichter om over te steken. Zo krijgt de opzichter de kans om eerst een veilige situatie te creëren omdat automobilisten je enkel dan voorrang moeten verlenen.
  • De schoolpoorten gaan open om 08.25 u. Indien je kind niet naar de voorschoolse opvang gaat, vragen we om effectief pas op dit uur aanwezig te zijn. We willen de samenkomst van leerlingen voor de schoolpoort in de ochtend vermijden zodat het verkeer vlot kan blijven verlopen en er geen onveilige situaties ontstaan. Kinderen die wel voor 08.25 u. aanwezig zijn, gaan naar de voorschoolse opvang.
  • De gemachtigde opzichter staat wettelijk in voor het helpen bij het oversteken van kinderen, scholieren, personen met een beperking of senioren. Ouders die hun kinderen op school hebben afgezet en daarna de oversteek terug maken, worden geacht dit zonder begeleiding te doen zodat de gemachtigde opzichter zijn aandacht kan richten op de kinderen die aan de overkant arriveren. Het is dus op dat moment niet mogelijk om op de gemachtigde opzichter beroep te doen om over te steken.
  • Passeer je met de wagen, matig dan je snelheid. Rond de schoolpoorten is de snelheid beperkt tot maximum 30 km/u., maar ook op andere oversteekplaatsen waar een gemachtigde opzichter aanwezig is, beperk je best je snelheid om een zo veilig mogelijke situatie te creëren voor alle weggebruikers.

We willen jullie alvast bedanken om ook zelf je steentje bij te dragen. Door allemaal samen te werken, kunnen we zorgen voor een aangename en verkeersveilige omgeving voor onze Retiese jeugd.