Gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (GECORO)

Deze adviesraad houdt zich bezig met het lokaal ruimtelijk beleid. De GECORO speelt een belangrijke rol bij de uitvoering van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en het adviseren over diverse stedenbouwkundige en ruimtelijke aangelegenheden.

De GECORO in Retie bestaat uit deskundigen en afgevaardigden van milieu- en natuurverenigingen, verenigingen van landbouwers, verenigingen van werknemers, verenigingen van werkgevers en zelfstandigen en gezinsverenigingen.

Voorzitter:

Rik Wilmots, Lage Weg 8, 2470 Retie