Heb jij #plekvrij om een Oekraïens gezin op te vangen?

Veel solidariteit

De afgelopen weken kwam een grote golf van solidariteit op gang om Oekraïners op de vlucht te helpen. Mensen bieden spontaan onderdak aan en willen de handen uit de mouwen steken. Ook in Retie zijn er al verschillende mensen die spontaan een opvangplaats hebben aangeboden. 

Stand van zaken 05.05.2022 - aanmeldingsstop

Momenteel hebben we voldoende aanmeldingen in Retie, waarvoor dank. De instroom van Oekraïense vluchtelingen is op dit ogenblik ook beperkt, waardoor we het aanmeldingsformulier tijdelijk hebben afgesloten.

Retiese gastgezinnen vangen eerste Oekraïense vluchtelingen op

Op vraag van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, lanceerden lokale besturen een oproep bij hun inwoners. Wie een kamer of woning ter beschikking heeft om Oekraïense vluchtelingen op te vangen, kan deze vrijblijvend aanmelden via www.retie.be/plekvrij. Intussen zijn er in Retie zo’n 40 mensen die zich via die weg hebben aangeboden en werden de eerste vluchtelingen geplaatst bij enkele gastgezinnen.

Na aanmelding van een kamer of woning, neemt de Sociale Dienst contact op met deze kandidaten om hen te informeren over de verwachtingen, rechten en plichten van zowel gastgezin als vluchteling, enzovoort. Kandidaat-gastgezinnen krijgen uiteraard ook de ruimte om zelf vragen te stellen.

Crisisopvang op basis van vrijwilligheid

Op dit ogenblik gebeurt de opvang van Oekraïense vluchtelingen in gastgezinnen nog op basis van vrijwilligheid en solidariteit. Gastgezinnen krijgen voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen geen onkostenvergoeding (voor voeding, kleding, huisraad, energieverbruik …). Bovendien weten we niet hoelang deze crisis zal duren. De opvang binnen gastgezinnen is mogelijk voor een beperkte duur en in geval van nood. Maar daarnaast is er ook nood aan langetermijnoplossingen, zodat mensen die de oorlog in Oekraïne ontvluchten op een duurzame manier gehuisvest kunnen worden.

Wanneer je als gastgezin beslist om je huis open te stellen voor vluchtelingen, dan wordt er een huisbezoek ingepland. Tijdens dit huisbezoek komt de maatschappelijk assistent langs om te kijken welke ruimte je ter beschikking hebt en hoeveel personen hier opgevangen zouden kunnen worden. Dit is uiteraard afhankelijk van je eigen woon- en leefsituatie (zijn er bijvoorbeeld huisdieren, zijn er voldoende mogelijkheden om de privacy te waarborgen zowel voor opvanggezin als voor de vluchtelingen, is de woning vlot bereikbaar met openbaar vervoer, etc.).

Met jouw toestemming, geeft de Sociale Dienst je gegevens door aan Fedasil, zodat je in contact gebracht kan worden met een Oekraïens gezin dat nog huisvesting zoekt. De Sociale Dienst fungeert hierbij steeds als tussenpersoon.

Bied een opvangplek aan

Heb je een kamer of woning waar je Oekraïners op de vlucht kan opvangen, registreer deze dan bij voorkeur via het e-formulier (www.retie.be/plekvrij).

Je kan ook contact opnemen met de Sociale Dienst. Beschrijf duidelijk hoeveel plaatsen je vrij hebt en om welke soort accommodatie (bijvoorbeeld een slaapkamer, een kot, en dergelijke meer) het precies gaat. Vermeld ook zeker jouw contactgegevens en adres.

We willen je alvast bedanken voor jouw solidariteit!

Meer info

Heb je nog concrete vragen als burger over het opvangen van Oekraïners?

Op volgende websites kan je alvast heel wat informatie vinden:

Hier onder vind je een bundel met praktische informatie die je kan raadplegen.