Fluvius legt extra elektriciteitsnet voor 6 nieuwe windmolens

Gepubliceerd op dinsdag 15 december 2020 11.05 u.
In 2021 bouwen Engie en Storm 6 nieuwe windturbines ten zuiden van de E34 in Retie. Om het elektriciteitsnet daarop voor te bereiden, legt Fluvius tot in mei volgend jaar 12 kilometer bijkomend net aan. Bewoners langs het traject ontvangen hierover een brief. Via deze pagina blijf je op de hoogte.

12 km extra kabel voor uitbreiding net

Voor de Vlaamse doelstellingen inzake hernieuwbare energie zullen de 6 bijkomende windmolens langs Oude Beemden een flinke steun betekenen. Momenteel is het lokale elektriciteitsnet echter niet opgewassen tegen de ongeveer 20 megawatt die de zes turbines samen zullen opwekken. Dat heeft Fluvius na een grondige studie bepaald. Er is dus een uitbreiding van het net nodig.

Die netuitbreiding houdt concreet in dat er twaalf kilometer extra kabel zal worden aangelegd van aan Oude Beemden, over het grondgebied van Retie en Dessel, tot aan het transformatorenstation achter de bedrijfssite van Verlipack in Mol. Het aanzienlijke vermogen dat door deze kabels zal passeren, vereist echter ook een dikkere kabel van 630 mm². Dat betekent op zijn beurt weer dat er een bredere sleuf nodig is, waardoor het project een langere doorlooptijd heeft dan normaal.

Gefaseerde aanpak om hinder te beperken

Om de hinder te beperken, zal de aanleg van het extra net in verschillende fases verlopen. Bij elke fase wordt de nodige signalisatie en omleiding voorzien, zodat het fiets- en autoverkeer altijd vlot en veilig verloopt. 

Volgende fases zijn reeds afgewerkt of nog lopende:

  • Gestuurde boringen onder het kanaal Bocholt-Herentals en onder de Congovaart
  • Aanleg op het domein van Belgoprocess en op het domein van VITO
  • Aanleg in Dessel

Januari tot mei: werken in Retie

Voor de aanleg van de kabel in Retie zullen er in de periode van januari tot mei sleuven gegraven worden langs Oude Beemden, Kronkelstraat, Horzelend, Metsen, Donkerstraat, Pijlstraat, Hobrugstraat, Sint-Paulusstraat en Geelsebaan. 

Nutswerken Geelsebaan: omleiding

Vanaf 4 januari tot eind februari '21 zijn de nutswerken aan de Geelsebaan gepland.

werken Geelsebaan_Fluvius_jan21 werken Geelsebaan_Fluvius_jan21

In de richting van Geel zal de Geelsebaan van de Nieuwstraat tot de Avoortstraat enkelrichting worden voor alle verkeer. Er wordt plaatselijk een omleiding voorzien:

  • Fase 1 tussen Avoortstraat en Bergenstraat (04/01/2021 – 29/01/2021): omleiding autoverkeer vanuit Geel gebeurt via Dessel
  • Fase 2 tussen Bergenstraat en R18 (29/01/2021 – 26/02/2021): omleiding voor autoverkeer vanuit Geel gebeurt via Bosend en Meierend
  • Fietsers maken gebruik van een (belijnd) dubbelrichtingsfietspad langs de Geelsebaan (zijde waar er niet gewerkt wordt). Om dit smalle fietspad toch enigszins te ontlasten wordt er voor de fietsers die vanuit de richting Geel komen, een alternatieve omleiding voorzien via Bosend – Lage Weg – Hoogstraat (tijdens fase 1) of via Bergenstraat – Bosstraat – Lage Weg – Hoogstraat (tijdens fase 2).

Met IOK werden de nodige afspraken gemaakt om de afvalophaling goed te laten verlopen. De betrokken bewoners worden tijdig op de hoogte gebracht bij eventuele wijzigingen.

Planning en communicatie

Via deze pagina kan je de planning van alle fasen en de verkeersimpact van de werken in Retie volgen.

Daarnaast ontvangt elke inwoner die een impact van de sleufwerken ondervindt net voor aanvang van de voorbereidende werken een brief met informatie over de werken.

Enkele dagen voor de aanleg van de sleuf wordt een brief met de rechtstreekse communicatielijnen en gegevens van de aannemer aan de inwoners bezorgd waarin belangrijke informatie over de bereikbaarheid meegedeeld wordt.

Bijgevoegd kan je alvast het plan met de locatie van de sleuf en de signalisatieplannen raadplegen. Let op, dit is een ontwerpplan, onvoorziene hindernissen kunnen afwijkingen veroorzaken.