Fluvius legt extra elektriciteitsnet voor 6 nieuwe windmolens

Gepubliceerd op donderdag 11 maart 2021 15.09 u.
Engie en Storm bouwen 6 nieuwe windturbines ten zuiden van de E34 in Retie. Om het elektriciteitsnet daarop voor te bereiden, legt Fluvius 12 kilometer bijkomend net aan. Op deze pagina vind je een laatste stand van zaken ...

12 km extra kabel voor uitbreiding net

Voor de Vlaamse doelstellingen inzake hernieuwbare energie zullen de 6 bijkomende windmolens langs Oude Beemden een flinke steun betekenen. Momenteel is het lokale elektriciteitsnet echter niet opgewassen tegen de ongeveer 20 megawatt die de zes turbines samen zullen opwekken. Dat heeft Fluvius na een grondige studie bepaald. Er is dus een uitbreiding van het net nodig.

Die netuitbreiding houdt concreet in dat er twaalf kilometer extra kabel zal worden aangelegd van aan Oude Beemden, over het grondgebied van Retie en Dessel, tot aan het transformatorenstation achter de bedrijfssite van Verlipack in Mol. Het aanzienlijke vermogen dat door deze kabels zal passeren, vereist echter ook een dikkere kabel van 630 mm². Dat betekent op zijn beurt weer dat er een bredere sleuf nodig is, waardoor het project een langere doorlooptijd heeft dan normaal.

Gefaseerde aanpak om hinder te beperken

Om de hinder te beperken, zal de aanleg van het extra net in verschillende fases verlopen. Bij elke fase wordt de nodige signalisatie en omleiding voorzien, zodat het fiets- en autoverkeer altijd vlot en veilig verloopt. 

Volgende fases zijn reeds afgewerkt of nog lopende:

  • Gestuurde boringen onder het kanaal Bocholt-Herentals en onder de Congovaart
  • Aanleg op het domein van Belgoprocess en op het domein van VITO
  • Aanleg in Dessel
  • Aanleg op de Geelsebaan
  • Aanleg Ring van Retie: afgerond weekend van 12/03/2021

Januari tot april: werken in Retie

Voor de aanleg van de kabel in Retie zullen er in de periode van januari tot mei april sleuven gegraven worden langs Oude Beemden, Kronkelstraat, Horzelend, Metsen, Donkerstraat, Pijlstraat, Hobrugstraat, Sint-Paulusstraat en Geelsebaan. 

Momenteel zijn er volop werken bezig in de omgeving van de ring van Retie.

De werken op de Ring van Retie zelf worden afgewerkt in het weekend van 12/03/2021.

Aansluitend worden de werken verder gezet langsheen de Hobrugstraat en Donkerstraat, richting Turnhoutsebaan.

Tegelijkertijd zijn ook werven lopende in de Avoortstraat, de Oude Beemden en wordt ook de laatste hand gelegd aan de werken op de site van VITO in Mol.

De begin- en eindpunten van de verschillende faseringen, moeten nog aan elkaar worden gekoppeld, hiervoor is nog een lokale put nodig. Als dit uitgevoerd is, wordt die put definitief gedicht.

Bijkomstig kan je ook waarnemen hoe Engie en Storm de windmolens aan het opbouwen zijn! Als je benieuwd bent, hou dan zeker rekening met de afbakening van de werf!

Planning en communicatie

Via deze pagina kan je de planning van alle fasen en de verkeersimpact van de werken in Retie volgen.

Daarnaast ontvangt elke inwoner die een impact van de sleufwerken ondervindt net voor aanvang van de voorbereidende werken een brief met informatie over de werken.

Enkele dagen voor de aanleg van de sleuf wordt een brief met de rechtstreekse communicatielijnen en gegevens van de aannemer aan de inwoners bezorgd waarin belangrijke informatie over de bereikbaarheid meegedeeld wordt.

Bijgevoegd kan je alvast het plan met de locatie van de sleuf en de signalisatieplannen raadplegen. Let op, dit is een ontwerpplan, onvoorziene hindernissen kunnen afwijkingen veroorzaken.