Fit in je hoofd 2019

De voorbije jaren hadden we in het kader van ‘Gezonde Gemeente’ vooral aandacht voor onze lichamelijke gezondheid met de succesvolle acties ‘Retie stopt met roken’ en ‘Retie (be)weegt’. Het volgende jaar willen we ons als Gezonde Gemeente toespitsen op onze geestelijke gezondheid met de actie ‘Gezond Retie - Fit in je hoofd’.

“Mens sana in corpore sano”, weet je wel ... We kunnen ons pas echt fit voelen als zowel lichaam als geest in topconditie zijn. Daarom staat 2019 in het teken van ‘Gezond Retie – Fit in je hoofd’. 1 op 3 Vlamingen geeft immers aan zich niet fit te voelen in het hoofd … 

De bedoeling is dat we in 2019 verschillende laagdrempelige acties opzetten (in samenwerking met Logo Kempen) om het thema bespreekbaar te maken en het taboe te doorbreken. De aandacht gaat niet zozeer naar moderne ziekten als een burn-out en depressie, maar naar dingen die je in het dagelijkse leven kan toepassen die een positieve bijdrage kunnen leveren aan ons mentale welzijn.

Wil je meer weten over deze campagne?

In infoRetie van januari – februari 2019 vind je een heel artikel over de aftrap van deze nieuwe campagne. Voor meer informatie kan je ook steeds contact opnemen met de dienst Vrije Tijd, Markt 1, 2470 Retie, T 014 38 92 67, E gezondegemeente@retie.be.