Federale maatregelen

Federale maatregelen om verdere verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan

We zijn allemaal vastbesloten om nu te handelen. De sociale afstand moet zo strikt mogelijk toegepast worden. Blijf thuis, zorg voor jezelf en voor anderen!

Deze maatregelen zijn voorlopig geldig tot en met 19 april. Net als voorheen zullen de ontwikkelingen dagelijks worden beoordeeld.

Het ministerieel besluit van 13 maart 2020 over de afkondiging van de federale fase van de coördinatie en het beheer van de crisis Coronavirus COVID-19 kan je hieronder downloaden.

Een overzicht met FAQ's (veelgestelde vragen en antwoorden) opgesteld door de federale overheid vind je hier terug. In dat overzicht vind je steeds de meest recente versie en de geldende maatregelen.

Grote lijnen van de geldende maatregelen

De meest recente versie van de FAQ (Frequently Asked Questions of veelgestelde vragen) vind je op www.info-coronavirus.be/nl/faqs/.

 • Burgers blijven maximaal thuis en vermijden elk fysiek contact met de buitenwereld.
 • Woon-werkverkeer is toegestaan, maar thuiswerk is de norm.
 • Er geldt een samenscholingsverbod, waarop alleen gezinnen een uitzondering zullen vormen.
 • Voor de winkels gelden volgende regels:
  • Alle niet-noodzakelijke winkels zijn gesloten. Alternatieven als e-commerce zijn wel toegestaan.
  • Blijven open: Voedingswinkels, supermarkten, apotheken, krantenwinkels, dierenvoedingswinkels en banken. Hamsteren is niet nodig. Nachtwinkels sluiten om 22.00 u.
  • Er gelden strikte regels voor supermarkten. Er mag op hetzelfde moment slechts één klant per 10 m² binnen. Een bezoek aan de supermarkt mag maximum een half uur duren.
  • Openbare markten en ambulante handel is verboden.
 • Alleen essentiële verplaatsingen naar winkels of banken die mogen openblijven zijn toegelaten. Alle andere verplaatsingen zijn niet nodig en moeten worden vermeden.
 • Alle samenscholingen – in welke vorm of op welke locatie ook – zijn verboden. Alleen gezinnen vormen hierop een uitzondering.
 • De zogenaamde lockdown parties die sommige mensen organiseren, zetten al onze inspanningen op het spel en blijven een probleem met belangrijke gevolgen voor de gezondheid, zoals blijkt uit de feiten. Die feestjes blijven uiteraard verboden.
 • Lichaamsbeweging in openlucht (m.n. fietsen, wandelen of lopen) blijft mogelijk en wordt zelfs aangemoedigd. Dit mag uitsluitend in het bijzijn van één andere persoon (en telkens dezelfde persoon, mits afstand van 1,5 m). In groep is dit verboden. Bovendien gebeurt dit in het tijdsbestek dat echt nodig is. Mensen mogen dus alleen buiten zijn zolang het lopen, wandelen of fietsen duurt. Mensen moeten ook in beweging blijven (en dus niet urenlang in de parken gaan zitten bijvoorbeeld).
 • Bedrijven maken van telewerk de norm. Dit is een verplichting. Waar dit niet mogelijk is, passen ze de regels van sociale afstand (1,5 meter) zeer strikt toe.
 • Het openbaar vervoer moet georganiseerd worden zodat de regels van ‘sociale afstand’ (1,5 meter) worden toegepast.
 • Niet-essentiële reizen naar het buitenland zijn verboden.

Bericht BE-Alert van het Nationaal Crisiscentrum

Een goede individuele handhygiëne en voldoende sociale afstand houden, blijven belangrijke maatregelen die iedereen moet opvolgen. Een strikte naleving ervan door iedereen, van jong tot oud, is noodzakelijk om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Burgerzin en solidariteit met de meest kwetsbare personen is onontbeerlijk.

Toch zijn er verdere inspanningen nodig om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Het is nu cruciaal om verdere maatregelen te nemen en na te leven!

Wat betekent dit concreet?

 • Je blijft maximaal thuis om externe contacten te beperken.
 • Je kan je huis verlaten voor volgende zaken:
  • Voedingswinkel
  • Dokter
  • Apotheek
  • Postkantoor
  • Bankautomaat
  • Benzinestation
  • Hulp bieden aan kwetsbare personen
 • Niet-essentiële winkels blijven gesloten met uitzondering van:
  • Krantenwinkels
  • Nachtwinkels (open tot 22.00 u.)
 • Zij moeten uiteraard de sociale afstand respecteren. 
 • Alle voedingswinkels blijven geopend. Grote voorraden inslaan, heeft dus geen zin!

De toegang tot de supermarkten zal worden gecontroleerd om het aantal personen die tegelijkertijd binnen aanwezig zijn te beperken. Er wordt maximaal 1 persoon per 10 m² en maximum 30 minuten per klant toegelaten.

 • De markten worden gesloten.
 • Winkels die in hoofdzaak dierenvoeding verkopen vallen onder de definitie van voedingswinkels en mogen geopend blijven.
 • Fysieke buitenactiviteiten (wandelen, hardlopen, fietsen) worden aanbevolen, maar alleen met mensen die onder hetzelfde dak wonen of met een vriend(in), op voorwaarde dat het contact met anderen beperkt kan zijn (1,5 meter afstand).
 • Elke bijeenkomst is verboden. 
 • Kinderen van ouders met essentiële beroepen kunnen opgevangen worden in scholen en kinderopvang.
 • De horeca moet het terrasmeubilair binnen plaatsen.
 • Het openbaar vervoer moet zo worden georganiseerd dat de sociale afstand kan worden gegarandeerd.
 • Bedrijven, ongeacht hun grootte, kunnen hun activiteiten verder zetten als ze telewerk organiseren voor elke functie waar dit mogelijk is. Bedrijven waar dit niet mogelijk is, moeten de principes van de sociale afstand nauwgezet respecteren. 

Deze regel geldt zowel voor de uitvoering van de werkzaamheden, als voor het door de werkgever georganiseerde vervoer. Als bedrijven niet voldoen aan deze verplichtingen, moeten ze verplicht sluiten. Dit geldt niet voor cruciale sectoren en essentiële diensten.

 • Alle niet-essentiële reizen naar het buitenland zijn verboden.

De lokale en federale politie zullen ervoor zorgen dat de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus strikt worden nageleefd en zal de gezondheidswerkers bijstaan. 

De meest recente ministeriële besluiten kan je hieronder downloaden.