Federale maatregelen

Federale maatregelen om verdere verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan

De voorbije maanden kregen we wereldwijd te maken met een ongeziene crisissituatie. Door onze gemeenschappelijke inspanningen zijn we erin geslaagd om de overbelasting van de gezondheidszorg even onder controle te krijgen, waardoor we in een fase van waakzaamheid terechtkwamen. Ondertussen blijkt dat het aantal besmettingen in het hele land opnieuw snel stijgt. De federale overheid kondigde daarom een aantal strengere maatregelen aan om de verspreiding van het virus en de druk op de gezondheidszorg terug wat onder controle te krijgen. 

Het ministerieel besluit van 13 maart 2020 over de afkondiging van de federale fase van de coördinatie en het beheer van de crisis Coronavirus COVID-19 kan je hieronder downloaden. De ministeriële besluiten over de geldende maatregelen vind je terug onder de rubriek 'Bekendmakingen'.

Een overzicht met FAQ's (veelgestelde vragen en antwoorden) opgesteld door de federale overheid vind je hier terug. In dat overzicht vind je steeds de meest recente versie en de geldende maatregelen.

Grote lijnen van de geldende maatregelen

Steeds blijven de zes gouden regels essentieel.

  1. De hygiënemaatregelen blijven essentieel.
  2. Buitenactiviteiten moeten waar mogelijk de voorkeur krijgen. Waar nodig moeten ruimtes voldoende worden verlucht.
  3. Er moeten extra voorzorgsmaatregelen worden genomen voor mensen die tot een risicogroep behoren. Met dit in het achterhoofd is een handvest opgesteld om ouderen te helpen hun plaats in de samenleving in alle veiligheid terug te vinden. Deze kan je hier raadplegen.
  4. De veiligheidsafstand van 1,5 meter blijft gelden, behalve voor mensen binnen hetzelfde huishouden of onderling tussen personen die elkaar ontmoeten in het kader van duurzaam onderhouden nauwere contacten, voor kinderen tot en met 12 jaar onderling en voor mensen met wie er nauwer contact is. Wie de veiligheidsafstand niet kan respecteren, moet een mondmasker dragen.
  5. Het is noodzakelijk dat iedereen zijn nauwe contacten zo veel mogelijk beperkt. Onder 'nauwere contacten' verstaan we een contact van meer dan 15 minuten, zonder de veiligheidsafstand te respecteren en zonder masker. Iedereen mag nu 1 nauw contact buiten het huishouden hebben. *
  6. Samenscholingen zijn beperkt tot maximaal 4 personen buiten (kinderen onder de 12 jaar niet meegerekend). *

* Volgens de geldende maatregelen vanaf 2 november 2020.

Lees alle tips om jezelf en je familie te beschermen.

Een goede individuele handhygiëne en voldoende sociale afstand houden, blijven belangrijke maatregelen die iedereen moet opvolgen. Een strikte naleving ervan door iedereen, van jong tot oud, is noodzakelijk om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Burgerzin en solidariteit met de meest kwetsbare personen is onontbeerlijk.

De meest recente versie van de FAQ (Frequently Asked Questions of veelgestelde vragen) vind je op www.info-coronavirus.be/nl/faqs/