Federale maatregelen

Federale maatregelen om verdere verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan

De voorbije maanden kregen we wereldwijd te maken met een ongeziene crisissituatie. Door onze gemeenschappelijke inspanningen zijn we erin geslaagd om de overbelasting van de gezondheidszorg even onder controle te krijgen, waardoor we in een fase van waakzaamheid terechtkwamen. Ondertussen blijkt dat het aantal besmettingen in het hele land opnieuw snel stijgt. De federale overheid kondigde daarom een aantal strengere maatregelen aan om de verspreiding van het virus en de druk op de gezondheidszorg terug wat onder controle te krijgen. 

Het ministerieel besluit van 13 maart 2020 over de afkondiging van de federale fase van de coördinatie en het beheer van de crisis Coronavirus COVID-19 kan je hieronder downloaden. De ministeriële besluiten over de geldende maatregelen vind je terug onder de rubriek 'Bekendmakingen'.

Een overzicht met FAQ's (veelgestelde vragen en antwoorden) opgesteld door de federale overheid vind je hier terug. In dat overzicht vind je steeds de meest recente versie en de geldende maatregelen.

Grote lijnen van de geldende maatregelen

Algemeen gelden volgende regels:

  1. Blijf thuis als je ziek bent.
  2. Was vaak je handen met water en zeep.
  3. Hou minstens 1,5 meter afstand als je buiten bent.
  4. Beperk je fysieke sociale contacten.
  5. Draag een mondmasker op de plaatsen waar nodig, waaronder drukke openbare plaatsen.

Lees alle tips om jezelf en je familie te beschermen.

Een goede individuele handhygiëne en voldoende sociale afstand houden, blijven belangrijke maatregelen die iedereen moet opvolgen. Een strikte naleving ervan door iedereen, van jong tot oud, is noodzakelijk om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Burgerzin en solidariteit met de meest kwetsbare personen is onontbeerlijk.

Terug strengere maatregelen

 • De sociale bubbel waarmee je nauw contact mag hebben, wordt beperkt tot 5 dezelfde personen (voorlopig geldt dit tot en met september) voor een heel gezin, dus niet meer per individu. Kinderen jonger dan twaalf zijn niet opgenomen in deze telling.
 • Niet-begeleide bijeenkomsten zoals familie- of vriendenbijeenkomsten zijn beperkt tot maximaal 10 personen (kinderen onder de 12 jaar niet meegerekend) uit dezelfde sociale bubbel. Deze limiet geldt ook voor recepties en banketten.
 • Evenementen blijven strikt beperkt tot een maximum aantal personen, waarbij verplicht een mondmasker moet worden gedragen. Het kan ook alleen op voorwaarde dat de veiligheidsvoorschriften en -protocollen strikt worden nageleefd. Een goedkeuring van de gemeente is noodzakelijk.
 • Telewerk wordt waar mogelijk sterk aanbevolen om te veel contact tussen collega's te vermijden.
 • Om drukte op drukbezochte plaatsen in het land te voorkomen, wordt de maatregel om burgers gratis treintickets toe te kennen, uitgesteld tot september.
 • De contactopsporing zal worden versterkt in bepaalde specifieke situaties waarin het risico op een epidemie groter is omdat individuen "actief aanwezig" zijn, d.w.z. in beweging. Op deze plaatsen worden ook contactgegevens opgevraagd, zoals in wellnesscentra en bij sportlessen. Een volledige lijst van de betrokken plaatsen zal in het ministerieel besluit worden gepubliceerd. Zij zullen aan dezelfde verplichtingen worden onderworpen als de horecasector.

De meest recente versie van de FAQ (Frequently Asked Questions of veelgestelde vragen) vind je op www.info-coronavirus.be/nl/faqs/