Federale maatregelen

Federale maatregelen om verdere verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan

De voorbije maanden kregen we wereldwijd te maken met een ongeziene crisissituatie. Door onze gemeenschappelijke inspanningen zijn we erin geslaagd om de overbelasting van de gezondheidszorg onder controle te krijgen. Stilaan gaan we nu over naar een nieuwe fase, een fase van waakzaamheid. Het virus is immers nog steeds aanwezig in onze maatschappij. Zorg voor jezelf en voor anderen!

Het ministerieel besluit van 13 maart 2020 over de afkondiging van de federale fase van de coördinatie en het beheer van de crisis Coronavirus COVID-19 kan je hieronder downloaden. De ministeriële besluiten over de geldende maatregelen vind je terug onder de rubriek 'Bekendmakingen'.

Een overzicht met FAQ's (veelgestelde vragen en antwoorden) opgesteld door de federale overheid vind je hier terug. In dat overzicht vind je steeds de meest recente versie en de geldende maatregelen.

Grote lijnen van de geldende maatregelen

Algemeen gelden volgende regels:

  1. Blijf thuis als je ziek bent.
  2. Was vaak je handen met water en zeep.
  3. Hou minstens 1,5 meter afstand als je buiten bent.
  4. Beperk je fysieke sociale contacten.
  5. Draag een mondmasker op het openbaar vervoer en op drukke openbare plaatsen.

Lees alle tips om jezelf en je familie te beschermen.

Een goede individuele handhygiëne en voldoende sociale afstand houden, blijven belangrijke maatregelen die iedereen moet opvolgen. Een strikte naleving ervan door iedereen, van jong tot oud, is noodzakelijk om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Burgerzin en solidariteit met de meest kwetsbare personen is onontbeerlijk.

Wat het individuele gedrag betreft, zijn er zes gouden regels:

 1. De hygiënemaatregelen blijven essentieel;
 2. Buitenactiviteiten moeten waar mogelijk de voorkeur krijgen. Waar nodig moeten ruimtes voldoende worden verlucht;
 3. Er moeten extra voorzorgsmaatregelen worden genomen voor mensen die tot een risicogroep behoren. Er wordt een charter opgesteld voor ouderen die vrijwilligerswerk doen om hun wat meer duidelijkheid te geven over de activiteiten die ze veilig kunnen doen;
 4. De veiligheidsafstand blijft gelden, behalve voor mensen binnen hetzelfde gezin, voor kinderen jonger dan 12 jaar onderling en voor mensen met wie er nauwer contact is, d.w.z. de uitgebreide bubbel. Wie de veiligheidsafstand niet kan respecteren, moet een mondmasker dragen;
 5. Het is mogelijk om wekelijks met 10 verschillende personen nauwer contact te hebben, bovenop de gezinsleden (=uitgebreide persoonlijke bubbel). Dit is een individueel recht. Deze 10 personen mogen elke week veranderen.
 6. Groepsbijeenkomsten worden beperkt tot maximaal 10 personen, inclusief kinderen. Dit geldt voor alle bijeenkomsten, ongeacht of ze thuis of buitenshuis plaatsvinden (bijvoorbeeld in het park of op restaurant);

De meest recente versie van de FAQ (Frequently Asked Questions of veelgestelde vragen) vind je op www.info-coronavirus.be/nl/faqs/