Retie behaalt grootste onderscheiding op FairTradeRapport

Gepubliceerd op maandag 14 oktober 2019 12.14 u.
Zo’n 135 gemeenten vulden de voorbije maand de ‘Fair-O-Meter enquête’ in. Retie behaalde daarbij een mooie score van 90/100, dit is ver boven het gemiddelde.

Sinds het binnenhalen van de titel ‘FairTradeGemeente Retie’ in oktober 2017, leveren de vrijwilligers van de trekkersgroep heel wat inspanningen om fairtrade en eerlijke handel continu onder de aandacht te brengen.

Zo’n 135 gemeenten vulden de voorbije maand de ‘Fair-O-Meter enquête’ in, waarbij iedere gemeente kon aangeven welke inspanningen het levert op gebied van vier grote thema’s: eerlijk aankoopbeleid, straffe communicatie over eerlijke handel, ondersteuning van events met eerlijke handel en versterken van het eerlijke middenveld.

In totaal behaalden we daarbij een score van 90/100, dit is ver boven het gemiddelde (63/100).

Op vlak van eerlijk aankoopbeleid kunnen wij als lokaal bestuur nog wat extra inspanningen leveren. Hierbij haalden we een score van 6,5/10 (gemiddelde: 5/10). Dit aankoopbeleid zal in het nieuwe meerjarenplan 2020-2025 nog meer verankerd worden dan voorheen, waarin de SDG’s de rode draad vormen. Binnen Retie zijn er 18 handelaars en 6 horecazaken die een fairtrade en/of lokaal aanbod hebben. Daarnaast schenken gemeentelijke diensten koffie, thee etc. met het fairtradelabel. Tijdens recepties en evenementen wordt lokaal appelsap aangeboden.

Op het vlak van communicatie over eerlijke handel scoren we hoog (9,5/10 – gemiddelde 6/10): regelmatig communiceren we via onze sociale media over de acties die in dit kader gebeuren, schenken we aandacht aan fairtrade in het gemeentelijk informatieblad infoRetie, worden organisatoren van evenementen gesensibiliseerd om te kiezen voor fairtrade …

We halen de maximumscore op het gebied van ondersteunen van events met eerlijke handel (gemiddelde: 6/10), dit door zoveel mogelijk gebruik te maken van lokale en fairtradeproduten tijdens onze eigen evenementen, als de aanwezigheid met informatie over (h)eerlijke handel tijdens o.a. de jaarmarkt, de organisatie van het wereldfeest … Deze ondersteuning gebeurt op verschillende manieren: logistiek, met inzet van personeelsleden, financieel …

Tenslotte versterken wij ook het eerlijke middenveld door een nauw overleg met de vrijwilligers en verenigingen die zich inzetten voor eerlijke handel. Zij kunnen gebruikmaken van gemeentelijke lokalen, krijgen (personeels)ondersteuning doordat het mondiale beleid mee uitgedragen wordt in onze dienstverlening, hun acties krijgen mee aandacht binnen de gemeentelijke communicatie … Dit levert ons een score op van 9,5 (gemiddeld 6/10).

Het is mede dankzij de inzet van de vele vrijwilligers van de trekkersgroep en heel wat organisaties, dat we deze mooie scoren konden behalen. Op woensdag 9 oktober ’19, werd
het FairTradeRapport in het bijzijn van de vrijwilligers van de trekkersgroep en enkele van de Retiese Noord-Zuidorganisaties officieel overhandigd.

Meer info: E fairtradegemeente@retie.be

Dit initiatief is een realisatie van gemeente Retie en trekkersgroep FairTradeGemeente, met steun van Provincie Antwerpen en Fairtrade Belgium.