Een bezoek aan het recyclagepark in 7 stappen

1. Het recyclagepark binnenrijden

Rij met de wagen tot aan de slagboom. Steek je elektronische identiteitskaart (eID) in de kaartlezer en de slagboom gaat open. Je kan binnenrijden. Als de slagboom niet opengaat, verwittig je een recyclageparkrparkwachter. Volg altijd de aangegeven rijrichting.

2. Eerst afval afleveren waarvoor je niet moet betalen

Rij het niet-betalende deel van het recyclagepark op. Los de verschillende afvalsoorten in de juiste containers.

3. Geen betalend afval bij?

Dan rij je naar de uitgang van het niet-betalende deel. Je steekt de eID in de kaartlezer. De slagboom gaat open. Je kunt het recyclagepark verlaten.

4. Afval wegen en afleveren waarvoor je wel moet betalen

Rij met je voertuig weegbrug IN op. Blijf tijdens het wegen in de auto zitten! Steek je eID in de kaartlezer. De recyclageparkwachter registreert welke afvalsoort je gaat lossen. Per weegbeurt mag je alle afvalsoorten met hetzelfde tarief leveren. Los de geregistreerde afvalsoort in de door de recyclageparkwachter aangeduide container.

5. Nogmaals wegen en betalen

Rij weegbrug UIT op. Steek je eID in de kaartlezer. Blijf tijdens het wegen in de auto zitten! Op het scherm van de kaartlezer zie je de gegevens van je bezoek. Bevestig ze op het scherm. De betaling gebeurt met het saldo dat gekoppeld is aan je eID. Neem je ticket. De slagboom gaat open. Als je geen andere betalende afvalsoorten bij hebt, rij je naar de uitgang van het niet-betalende gedeelte.

6. Nog andere afvalsoorten bij?

Als je nog andere betalende afvalsoorten bij hebt, dan herhaal je alles vanaf stap 4.

7. Buitenrijden

Rij tot aan de slagboom. Steek je eID in de kaartlezer en de slagboom gaat open. Je kan het recyclagepark verlaten.