Vernieuwing E34 tussen Oud-Turnhout en Nederlandse grens: start fase 2

Gepubliceerd op maandag 16 september 2019 0 u.
De werken op de E34 tussen Oud-Turnhout en de Nederlandse grens zitten op schema. De werken op de kant richting Antwerpen zijn bijna afgerond, waardoor de aannemer vanaf de week van 16 september kan beginnen aan fase 2.

Dan start de vernieuwing van het wegdek in de richting van Nederland. Tijdens het aanpassen van de werfsignalisatie rijdt het verkeer gedurende korte tijd over één rijstrook in beide richtingen. Daarna, tot begin november, rijdt het verkeer ter hoogte van de werfzones over twee versmalde rijstroken op het nieuwe wegdek langs de kant richting Antwerpen. 

Fasewissel van 16 op 17 en van 17 op 19 september

In de week van 16 september wisselen de werken van kant. Omdat er in twee verschillende zones gewerkt wordt, zullen de werken in iedere zone op een ander moment wisselen. In de zone van het complex Oud-Turnhout zal de fasewissel plaats vinden in de nacht van 16 op 17 september. In de zone Mol-Postel wisselen de werken van kant tussen dinsdagavond 17 september en donderdagochtend 19 september. Tijdens wissels is er slechts verkeer over één rijstrook in beide richtingen mogelijk.

Verkeerssituatie tijdens werken richting Nederland

Net als in de vorige fase kan het verkeer op de E34 steeds in beide richtingen blijven rijden. Ter hoogte van de werken rijdt het verkeer over twee versmalde rijstroken in elke richting, op één zijde van de snelweg. Er geldt een snelheidsbeperking van 70 km/u.

De op- en afrit Oud-Turnhout in de richting van Antwerpen gaat terug open. De toegangen aan de kant richting Nederland worden afgesloten. Er worden omleidingen voorzien.

De snelwegparking in Postel richting Antwerpen gaat terug open. De parking richting Nederland wordt nu tijdelijk afgesloten tot het einde van de werken.

Meer info

De meest actuele info is steeds beschikbaar via W www.wegenenverkeer.be/werkenE34.

Met een digitale nieuwsbrief willen we je graag op de hoogte houden over het structurele onderhoud op de E34. Bij belangrijk nieuws, bijvoorbeeld bij de start van de werken of bij een fasewissel, ontvangen geabonneerden een mailtje. Geïnteresseerd? Schrijf je in via de knop op www.wegenenverkeer.be/werkenE34

Rijrichting Antwerpen 1 weekend afgesloten in november

In het laatste weekend van de werken, wanneer we de definitieve asfaltlaag aanbrengen op de rijstroken naar Antwerpen, is deze zijde van de snelweg volledig afgesloten samen met de op- en afrit 25 en 26. Het verkeer richting Antwerpen verlaat de snelweg in Eersel (afrit 30) en volgt de calamiteitenroute (via de N284, N139, N18, R13 en N19) naar oprit 24 Turnhout. Het verkeer richting Nederland kan tijdens dit weekend gewoon via de E34 rijden. 

Opgelet: het opbreken van de bestaande betonverharding kan nogal wat lawaai veroorzaken. Bewoners die in de directe omgeving van de snelweg wonen, kunnen geluidshinder ondervinden van deze werken. We willen ons hiervoor alvast excuseren.