Week van de Duurzame Gemeente: wij zetten onze Retiese 'Duurzame Helden' graag in de kijker!

Gepubliceerd op dinsdag 17 september 2019 0 u.
Tijdens de Week van de Duurzame Gemeente (18 tot 25 september) zetten wij onze eigen Duurzame Helden in de kijker. Want zij dragen allemaal stuk voor stuk op hun eigen manier bij aan een duurzame samenleving.

18 tot 25 september: Week van de Duurzame Gemeente

Op 25 september 2019 viert de hele wereld de vierde verjaardag van de ondertekening van Agenda 2030 van de Verenigde Naties: een langetermijnagenda met 17 doelstellingen die van de aarde een meer duurzame plaats moet maken tegen 2030. Deze doelstellingen worden de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable Development Goals (SDG’s) genoemd.

Samen met tientallen andere Vlaamse steden en gemeenten vieren we die verjaardag een hele week lang. Van 18 tot 25 september hangen we de SDG-vlag uit aan het gemeentehuis en zetten we onze eigen ‘Duurzame Helden’ in de kijker.

Deze helden zijn Retiese burgers, scholen, organisaties, bedrijven of gemeentelijke initiatieven die op hun manier bijdragen aan een duurzame samenleving. Zij worden de lokale gezichten van de 17 mondiale doelstellingen. 

Maak kennis met onze Retiese ‘Duurzame Helden’

Samen met tientallen andere Vlaamse steden en gemeenten vieren we de ‘Week van de Duurzame Gemeente’ door de SDG-vlag uit te hangen aan het gemeentehuis en onze eigen ‘Duurzame Helden’ in de kijker te zetten.

Wij kozen ervoor om 7 SDG’s in de kijker te zetten en selecteerden daarbij telkens een aantal Retiese burgers, scholen, organisaties, bedrijven of andere groepen die op hun manier bijdragen aan een duurzame samenleving. Elke ‘lokale held’ past binnen een of meerdere van deze SDG’s.

SDG 1: Beëindig armoede overal en in al haar vormen

 • Welzijnsschakel 'Schakel Retie'
 • ArmenTeKort buddyproject
 • Huiswerkbegeleidingsproject Sociale Dienst: leerachterstand bij jonge leerlingen die maatschappelijk kwetsbaar zijn, wegwerken

SDG 2: Beëindig honger, bereik voedselzekerheid en verbeterde voeding en promoot duurzame landbouw

 • Fruitbedrijf Hermans - Sanen
 • Slagerij Geert en Wendy
 • Zorgboerderij en hoevewinkel Trezemieke
 • Hoevewinkel Puur Local
 • Melkschapenboerderij Goriënberg

SDG 3: Verzeker een goede fysieke en mentale gezondheid en promoot welvaart voor alle leeftijden

 • Mindermobielencentrale
 • Gezonde Gemeente Retie 2019: ‘Fit in je hoofd’
 • Tommy Browaeys: schrijver en inspiratiebron rond geestelijke gezondheid
 • Vzw ‘Over de vlOER’

SDG 7: Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare en moderne energie voor iedereen

 • Vrijwillige energiemeesters die gezinnen helpen energie te besparen
 • Elektrische auto binnen de gemeentelijke diensten
 • Zonnepanelen op openbare gebouwen
 • Kempen 2030: Kempens energie- en klimaatbeleid

SDG 8: Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame groei, volledig en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen

 • Wijk-werken: laagdrempelige tewerkstelling met oog op duurzaam werk
 • Natuurwerk: duurzaam natuur- en landschapsbeheer
 • Kringwinkel WEB Retie

SDG 12: Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen

 • B-token
 • Stripes Dameskleding
 • Christels Keuken
 • Kringwinkel WEB Retie
 • Kinder- en tienerboetiek Grego
 • ’t Veldt Feest- en Inspiratieplek
 • Duurzaam aankoopbeleid binnen de gemeente

SDG 15: Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen, beheer bossen duurzaam, bestrijd woestijnvorming en landdegradatie en draai het terug en roep het verlies aan biodiversiteit een halt toe

 • Groeba
 • Tuinhier: duurzaam en bewust tuinieren
 • Bij-vriendelijke gemeente
 • Biebond St. Ambrosius

Meer informatie over het verhaal achter onze Retiese ‘Duurzame Helden’ vind je op W www.duurzamegemeente.be/gemeente/retie-2019

SDG’s centraal bij opmaak meerjarenplan 2020-2025

In 2016 ondertekende het gemeentebestuur van Retie de engagementsverklaring ‘Global goals, local focus’, die door het nieuwe bestuur in september 2019 vernieuwd werd voor de volgende beleidsperiode. De SDG’s vormen immers ook de rode draad in de meerjarenplanning 2020-2025.

Zo ondersteunen we als lokaal bestuur mee de doelstellingen van de Verenigde Naties.

Maar natuurlijk kunnen we deze doelstellingen niet alleen bereiken en hebben we nood aan lokale partners, onze 'duurzame helden'. We zetten dan ook heel graag onze helden in de kijker, zodat ze de aandacht krijgen die ze verdienen!