Distelbestrijding

Sommige distels zijn schadelijk, zoals de akkerdistel, kale jonker, kruldistel en speerdistel. De eigenaar, huurder, gebruiker, of publieke of privaatrechtelijke persoon die een recht uitoefent op de grond(en) is verantwoordelijk voor de bestrijding van deze distels. Hij is verplicht de bloei, de zaadvorming en de uitzaaiing ervan met alle middelen te beletten. Daartoe dient hij voor 30 juni de nodige maatregelen te treffen.

Indien de verantwoordelijke niet of onvoldoende tot de bestrijding overgaat, kan de Federale Overheidsdienst Landbouw ambtshalve tot bestrijding overgaan. De kosten zijn dan voor de verantwoordelijke. Inbreuken kunnen door de politie vastgesteld worden.