Verenigingenplatform

Het Verenigingenplatform is de opvolger van verschillende sectorale adviesraden (vroeger waren er aparte adviesraden, o.a. cultuurraad, seniorenraad, sportraad ...).

Het Verenigingenplatform staat open voor alle (bestuurs)leden van Retiese verenigingen. We werken dus niet met vooraf bepaalde vertegenwoordigers.

Op het programma komen o.a. interessante sprekers, verrassende werksessies en verse beleidsinformatie aan bod. Uiteraard is er achteraf ook tijd om elkaar en elkaars werking beter te leren kennen bij een afsluitend drankje.

Als de agendapunten je interesseren, ben je welkom op het Verenigingenplatform. De data worden telkens vooraf aangekondigd.

Wil je op de hoogte blijven van de bijeenkomsten van het Verenigingenplatform? Bezorg ons je gegevens via dit formulier en we bezorgen je de uitnodigingen en verslagen.