Maatregelen eerste fase 'zomerplan' vanaf 9 juni vastgelegd in ontwerp ministerieel besluit

Gepubliceerd op donderdag 27 mei 2021 12.18 u.
Minister van Binnenlandse Zaken Verlinden legt het ontwerp van ministerieel besluit met de coronamaatregelen voor de eerste fase van het zomerplan voor advies voor aan de Raad van State. De maatregelen treden in werking op 9 juni 2021.

Op het Overlegcomité van 11 mei 2021 is, in samenspraak met de experten, een eerste pakket met belangrijke versoepelingen vastgelegd. De beslissingen zijn vertaald in een ontwerp van ministerieel besluit.

Het volledige persbericht van minister Annelies Verlinden kan je onderaan downloaden. Intussen is er ook een definitief besluit dat je hieronder kan downloaden.

Samenscholingen

Overdag zijn samenscholingen op de openbare weg en in de openbare ruimte van meer dan tien personen (exclusief kinderen t.e.m. 12 jaar) verboden, behoudens de hierna opgesomde uitzonderingen.

’s Nachts zijn samenscholingen op de openbare weg en in de openbare ruimte van meer dan vier personen (exclusief kinderen t.e.m. 12 jaar) verboden.

Huishoudens mogen zich, ongeacht de grootte daarvan, steeds samen verplaatsen.

In de private ruimte zijn samenscholingen toegelaten tot 50 personen (inclusief kinderen t.e.m. 12 jaar), behoudens de hierna opgesomde uitzonderingen. Thuis binnen zullen er niet meer dan vier personen (exclusief kinderen t.e.m. 12 jaar) worden ontvangen.

Tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de activiteit (bijvoorbeeld voetbaltraining, scoutsactiviteit) worden in het kader van de toegelaten samenscholingen groepen gevormd van maximum vier personen (excl. kinderen t.e.m. 12 jaar), tenzij het een huishouden betreft. Tussen de leden van deze groepen van vier personen onderling moet de social distancing niet worden gerespecteerd.

Horeca, recepties en banketten

Horeca wordt zowel binnen als buiten toegelaten tot 23.30 u. Binnen mits enkele bijkomende of aangepaste regels.

Afhaalmaaltijden en -dranken kunnen worden aangeboden en geleverd tot ten laatste 23.30 u.

Het algemeen verbod op de verkoop van alcoholische dranken tussen 22.00 u. en 05.00 u. wordt opgeheven.

Bij een receptie of banket in het kader van een professioneel uitgeoefende horeca-activiteit zijn max. 50 klanten toegestaan, tenzij het een open terras betreft. De regels van de horeca dienen te worden nageleefd. Recepties en banketten mogen ook thuis worden georganiseerd voor max. 50 personen, op voorwaarde dat deze buiten doorgaan en uiterlijk om 23.30 u. eindigen. Naleving van de regels van de horeca wordt uiterst sterk aanbevolen.

Publiek bij evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en -trainingen en congressen

Deze activiteiten worden toegelaten door de bevoegde gemeentelijke overheid voor:

  • indoor: een zittend publiek van max. 75 % van de CIRM-capaciteit en max. 200 personen (inclusief kinderen t.e.m. 12 jaar).
  • outdoor: een staand of zittend publiek van max. 100 personen (inclusief kinderen t.e.m. 12 jaar), in functie van de CERM. Ook outdoor EK-schermen kunnen worden toegelaten.

Indien horeca-activiteiten worden uitgeoefend, moeten de regels van de horeca worden nageleefd.

De activiteiten mogen plaatsvinden tussen 05.00 u. en 23.30 u. Verder dienen steeds een aantal voorwaarden te worden nageleefd.

Erediensten en ceremonies

Een maximum van 100 personen binnen en 200 personen buiten (exclusief kinderen t.e.m. 12 jaar, de ambtenaar van de burgerlijke stand en de bedienaar van de eredienst), volgens bepaalde voorwaarden.

Activiteiten in georganiseerd verband

Eén of meerdere groepen van maximum 50 personen tot en met 24 juni 2021 en van maximum 100 personen vanaf 25 juni 2021, de begeleiders niet meegeteld, mag deelnemen aan activiteiten in georganiseerd verband, in het bijzonder georganiseerd door een club of vereniging, steeds in aanwezigheid van een meerderjarige trainer, begeleider of toezichter.

Er dienen steeds een aantal maatregelen te worden nageleefd. Tot en met 24 juni 2021 mogen de activiteiten enkel plaatsvinden zonder overnachting.

Sport

Professionele sportieve wedstrijden en professionele sporttrainingen kunnen plaatsvinden zonder beperking van het aantal deelnemers. Een maximum van 50 personen binnen of 100 personen buiten mag deelnemen aan niet-professionele sportieve wedstrijden en niet-professionele sporttrainingen.

Niet-professionele sportieve wedstrijden van gevechtsporten blijven verboden.

In fitnesscentra is het gebruik van een CE-gemarkeerde luchtkwaliteitsmeter verplicht.

Markten en kermissen

Markten, met inbegrip van jaarmarkten, braderijen, brocante- en rommelmarkten, en kermissen kunnen enkel plaatsvinden na toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid, mits naleving van de regels die reeds golden voor de markten. Een aantal bijkomende regels worden van toepassing.

Daarnaast geldt er geen beperking meer van de duurtijd van een bezoek aan markten en kermissen.

Winkelen en dienstverlening

Winkelen kan per twee (exclusief kinderen t.e.m. 12 jaar). Groepen van meer dan twee personen zijn toegestaan voor zover ze behoren tot hetzelfde huishouden of voor zover het personen betreft die nood hebben aan begeleiding.

Handelsbeurzen kunnen voortaan plaatsvinden volgens de regels van de winkels.

Huis-aan-huis- en leurdersactiviteiten zijn opnieuw toegelaten, net als alle dienstverlening aan huis en dienstverlening waarbij de afstand van 1,5 meter tussen de dienstverlener en de consument niet kan worden gegarandeerd omwille van de aard van de dienstverlening.

Voortaan mogen de nachtwinkels open blijven tot 23.30 u.

Tot slot geldt er geen beperking meer van de duurtijd van een bezoek aan de winkels en dienstverleners.

Ontvangen van gasten binnen in huis of in een toeristisch logies

Ieder huishouden mag maximum vier personen (exclusief kinderen t.e.m. 12 jaar) tegelijkertijd binnen in huis of in een toeristisch logies ontvangen.

Social distancing

De maatregel houdende een beperking van het aantal duurzaam onderhouden nauwe contacten geldt niet langer. Het wordt echter nog steeds sterk aanbevolen om de preventieve maatregelen maximaal na te leven, zoals het bewaren van afstand, maskerdracht, handhygiëne en ventilatie door het openen van ramen en deuren.

Betogingen

Een maximum van 100 deelnemers mag zowel statische als dynamische betogingen bijwonen die plaatsvinden op de openbare weg, waar de social distancing kan worden gerespecteerd, en die voorafgaand werden toegelaten door de bevoegde gemeentelijke overheid na raadpleging van de CERM.

Telethuiswerk

Ondernemingen, verenigingen en diensten mogen terugkeermomenten inplannen op vrijwillige basis voor de personen werkzaam in de onderneming voor wie telethuiswerk verplicht is. Deze
terugkeermomenten mogen maximum één werkdag per week per persoon bedragen. Per dag mag maximum 20 % van de personen tegelijk op de arbeidsplaats aanwezig zijn, met uitzondering van de KMO’s met minder dan tien personen werkzaam in de onderneming, waarbij maximum 5 personen tegelijk aanwezig mag zijn.

Reizen vanuit gebieden met zorgwekkende varianten

Voor reizigers die op enig moment tijdens de laatste 14 dagen voor hun aankomst in België in Brazilië, Zuid-Afrika of India zijn geweest, geldt er voortaan slechts een zeer beperkt aantal uitzonderingen op de verplichting om het PLF-formulier in te vullen en te ondertekenen en voor niet-inwoners om te beschikken over een voorafgaand negatief testresultaat.