Coronavirus COVID-19: maatregelen voorlopig verlengd t.e.m. 19 april

Gepubliceerd op vrijdag 27 maart 2020 21.30 u.
De federale regering voerde heel wat maatregelen in om de verspreiding van het Coronavirus COVID-19 in te perken. Deze blijven minstens tem 19 april van kracht: - niet-essentiële winkels worden gesloten; - alleen essentiële verplaatsingen zijn nog toegestaan; - er geldt een samenscholingsverbod.

Deze maatregelen hebben heel wat gevolgen voor onderwijs en kinderopvang, evenementen en organisaties, verenigingen, bedrijven en handelszaken …

Ongetwijfeld zit je zelf ook met heel wat vragen. Stel ze telefonisch via T 014 38 92 30. Je kan ons ook bereiken via E corona@retie.be

Een laatste stand van zaken kan je steeds raadplegen op www.retie.be/corona. Op www.info-coronavirus.be/nl/faqs vind je een overzicht van de meestgestelde vragen.

In Retie volgt een interne crisiscel de situatie op de voet op.

Dagelijks houden we in Retie een intern crisisoverleg. Wijzigingen, evoluties ... communiceren we daarna via onze officiële communicatiekanalen.

Update 27.03.2020

In de Nationale Veiligheidsraad van 27 maart, uitgebreid met de ministers-presidenten, is beslist de eerder genomen maatregelen te verlengen met twee weken, dus tot en met 19 april. Ze kunnen daarna nog twee weken worden verlengd, d.w.z. tot en met 3 mei. De situatie zal in elk geval voortdurend geëvalueerd worden. De Nationale Veiligheidsraad zal daarvoor op gezette tijdstippen bijeen komen. 

Geldende maatregelen sinds 17 maart

De meest recente maatregelen vind je terug op www.info-coronavirus.be/nl/faqs/. Deze lijst wordt continu aangevuld en geactualiseerd onder toezicht van de federale overheid en het Nationaal Crisiscentrum.

 • Burgers blijven maximaal thuis en vermijden elk fysiek contact met de buitenwereld.
 • Woon-werkverkeer is toegestaan, maar thuiswerk blijft de norm.
 • Er geldt een samenscholingsverbod, waarop alleen gezinnen een uitzondering zullen vormen.
 • Voor de winkels gelden volgende regels:
  • Alle niet-noodzakelijke winkels zijn gesloten. E-commerce is wel toegestaan.
  • Blijven open: Voedingswinkels, supermarkten, apotheken, krantenwinkels, dierenvoedingswinkels en banken. Hamsteren is niet nodig. Nachtwinkels zijn om 22.00 u. gesloten. 
  • Er gelden strikte regels voor supermarkten. Er mag op hetzelfde moment slechts één klant per 10 m² binnen. Een bezoek aan de supermarkt mag maximum een half uur duren.
  • Openbare markten en ambulante handel zijn verboden.
 • Alleen essentiële verplaatsingen naar winkels of banken die mogen openblijven zijn toegelaten. Alle andere verplaatsingen zijn niet nodig en moeten worden vermeden.
 • Alle samenscholingen – in welke vorm of op welke locatie ook – zijn verboden. Alleen gezinnen vormen hierop een uitzondering.
 • De zogenaamde lockdown parties die sommige mensen organiseren, zetten al onze inspanningen op het spel en blijven een probleem met belangrijke gevolgen voor de gezondheid, zoals blijkt uit de feiten. Die feestjes blijven uiteraard verboden. 
 • Lichaamsbeweging in openlucht (m.n. wandelen, lopen of fietsen) blijft mogelijk en wordt zelfs aangemoedigd. Dit mag uitsluitend nog in het bijzijn van één andere persoon. In groep is dit verboden. Je vertrekt ook steeds van thuis uit te voet of met de fiets. Dit alleen in het tijdsbestek dat echt nodig is. Mensen mogen dus alleen buiten zijn zolang het lopen, wandelen of fietsen duurt. Mensen moeten ook in beweging blijven (en dus niet urenlang in de parken gaan zitten bijvoorbeeld). 
 • Bedrijven maken van telewerk de norm. Dit is een verplichting. Waar dit niet mogelijk is, passen ze de regels van sociale afstand (1,5 meter) zeer strikt toe.
 • Het openbaar vervoer moet georganiseerd worden zodat de regels van ‘sociale afstand’ (1,5 meter) worden toegepast.
 • Niet-essentiële reizen naar het buitenland zijn verboden.
 • Wat de scholen betreft, en vooral hun werking tijdens de paasvakantie:
  • De regels blijven dezelfde. Ook tijdens de paasvakantie moet er opvang in de scholen mogelijk zijn.
  • Als dat echt onmogelijk blijkt, kan er een andere vorm van opvang worden georganiseerd, onder de volgende voorwaarden:
   • De kinderen die tot nu samen opgevangen werden, moeten dat ook blijven, en niet gemengd worden met andere kinderen.
   • De kinderen worden bij voorkeur opgevangen door mensen met wie ze recent al in contact zijn geweest. 

Bericht BE-Alert van het Nationaal Crisiscentrum

Een goede individuele handhygiëne en voldoende sociale afstand houden, blijven belangrijke maatregelen die iedereen moet opvolgen. Een strikte naleving ervan door iedereen, van jong tot oud, is noodzakelijk om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Burgerzin en solidariteit met de meest kwetsbare personen is onontbeerlijk.

Toch zijn er verdere inspanningen nodig om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Het is nu cruciaal om verdere maatregelen te nemen en na te leven!

Zoals altijd zijn de beslissingen gebaseerd op de aanbevelingen van de wetenschappelijke experts, die eerder vandaag zijn samengekomen.

Overtredingen worden bestraft. Daarnaast zullen we binnenkort een systeem invoeren voor de onmiddellijke inning van boetes.

Iedereen heeft de individuele en collectieve verantwoordelijkheid om deze beslissingen, waarvan we weten dat ze moeilijk zijn, te respecteren. We zijn blij met de inzet, de solidariteit en de verantwoordelijkheid van elke Belg. Iedereen weet dat deze maatregelen essentieel zijn voor onze gezondheid. We zijn ook erkentelijk voor het werk van het medisch personeel. Hun dagelijkse inzet is bijzonder en lovenswaardig, en alle overheden van het land doen hun uiterste best om hen te beschermen. Tot slot is ook de inzet van alle mensen die het land elke dag draaiende houden, van fundamenteel belang. Ook hen willen we bedanken.

Wat betekent dit concreet?

Een overzicht van de geldende maatregelen vind je op W www.retie.be/federale-maatregelen

De lokale en federale politie zullen ervoor zorgen dat de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus strikt worden nageleefd en zal de gezondheidswerkers bijstaan. 

We zijn allemaal vastbesloten om nu te handelen.

De sociale afstand moet zo strikt mogelijk toegepast worden. 

Blijf thuis.

Blijf voor jezelf zorgen en blijf zorgen voor de anderen.