Corona: Snelle antigeentesten

Gepubliceerd op woensdag 25 november 2020 15.13 u.
De PCR-tests zijn een belangrijke, maar niet langer de enige component van de nieuwe teststrategie. Sedert enkele weken wordt de Europese markt overspoeld met tientallen commerciële snelle antigeentests, waarvan de betrouwbaarheid niet altijd adequaat werd onderzocht.

De verschillende overheden in ons land hebben inmiddels grote hoeveelheden sneltests aangekocht, volgens criteria voorgesteld door het FAGG en gevalideerd door de Task Force Testing.

Een Task Force Testing werd binnen het Regeringscommissariaat Corona in oktober opgericht, alsook een permanente RAG Werkgroep Testing. Deze Task Force Testing werd opgericht door de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid en bestaat uit vertegenwoordigers van alle overheden, ook van de deelstaten, waardoor dit tevens een overlegorgaan is om tot een coherent, geïntegreerd en flexibel testbeleid te komen ten dienste van onze bevolking. Deelstaten zullen bepaalde prioriteiten leggen m.b.t. het inzetten van speeksel of de snelle antigeentests, wat waardevolle informatie zal opleveren voor het eventueel verder uitrollen van deze strategie in andere regio’s van ons land. Het is inderdaad de bedoeling de teststrategie voortdurend bij te sturen op basis van de resultaten van de pilootprojecten en nieuwe wetenschappelijke inzichten.

Meer info: https://www.info-coronavirus.be/nl/news/snelle-antigeentesten/