Corona: overzicht steunmaatregelen voor handelaars

Vlaamse steunmaatregelen

Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme

  • De Vlaamse Regering besliste op 13 november om de periode waarin het Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme (NVB) van toepassing is, te verlengen. Wie verplicht gesloten is of een omzetverlies lijdt van minstens 60 % zal ook voor de periode 16 november – 31 december beroep kunnen doen op het NVB. Meer info
  • Aanvragen voor het NVB m.b.t. de periode 1 oktober – 15 november, kunnen vanaf 16 november aangevraagd worden. Meer info

Verlenging handelshuurlening

Vrijdag 13 november besliste de Vlaamse Regering ook om de handelshuurlening te verlengen. Wie een pand huurt, kan een vrijwillige overeenkomst sluiten met de verhuurder. De lening kon oorspronkelijk tot 1 december aangevraagd worden, maar de indieningstermijn is nu verlengd tot 1 maart 2021. Meer info

Federale steunmaatregelen

Alle federale steunmaatregelen op een rijtje (subsidiedatabank VLAIO)

Verlenging tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona

De federale regering besliste op 6 november de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid opnieuw in te voeren. Deze gold al tussen 13 maart en 31 augustus voor alle ondernemingen, maar liep in september enkel door voor de uitzonderlijk zwaar getroffen sectoren en ondernemingen. Andere ondernemingen konden terugvallen op het systeem van de economische werkloosheid. Door de beslissing van 6 november geldt deze vereenvoudigde procedure weer voor alle ondernemingen, en dit vanaf 1 oktober tot en met 31 maart 2021. Meer info op de RVA-website: toelichting, infoblad aanvraag vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid (‘overmacht corona’)

Vrijstelling FAVV voor horeca en ambulante handel

Horecaondernemingen en ambulante bedrijven worden vrijgesteld van de betaling van de FAVV-bijdrage voor het volledige jaar 2020. Alle ondernemingen worden persoonlijk op de hoogte gebracht van de vrijstelling en zij die al betaalden krijgen het bedrag gecrediteerd of terugbetaald. Meer info

Deze informatie is afkomstig van de dienst Economie van VVSG.