Corona: overzicht steunmaatregelen voor handelaars

Laatste update van deze pagina: 11.02.2021

Deze informatie is afkomstig van de dienst Economie van VVSG.

Vlaamse steunmaatregelen

Overzicht steunmaatregelen voor Vlaamse ondernemers: https://www.vlaio.be/nl/nieuws/steun-voor-vlaamse-ondernemers-op-een-rijtje

Vlaams Beschermingsmechanisme 3

Voor ondernemingen met een omzetdaling van minstens 60 % en ondernemingen die verplicht gesloten waren in de periode 16 november tot en met 31 december 2020,

Lijst van verplicht gesloten sectoren met toepasselijke minimum en maximumsteunbedragen: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/vlaams-beschermingsmechanisme-3/bedrag/lijst-van-verplicht-gesloten-sectoren

Aanvraag indienen kan tot en met 15 februari 2021.

Meer info: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/vlaams-beschermingsmechanisme-3

Vlaams Beschermingsmechanisme 4

Voor ondernemingen met een omzetdaling van minstens 60 % en ondernemingen die verplicht gesloten zijn in de periode januari (VBM 4) - februari 2021 (VBM 5)

Meer info: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/vlaams-beschermingsmechanisme-4

Globalisatiepremie

Voor ondernemingen die in de laatste drie kwartalen van 2020, dus van 1 april tot 31 december 2020 een heel zwaar omzetverlies (minstens 70 %) hadden. Van dat totale bedrag zullen de al uitbetaalde premies (hinder-, compensatie- en/of ondersteuningspremie en Vlaams beschermingsmechanisme) afgetrokken worden.

Meer info: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/globalisatiemechanisme.

Handelshuurregeling

Sedert 4 januari is de regeling uitgebreid en kan de handelshuurlening tot maximaal 4 maanden huur bedragen (voorheen maximaal 2 maanden)

Aanvraag handelshuurlening kan tot 1 maart 2021.

Meer info: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/handelshuurlening

Stimulusprogramma voor toeristische ondernemingen

Op 29 januari keurde de Vlaamse regering het besluit over een Vlaams stimulusprogramma voor toeristische ondernemingen principieel goed.

Meer info volgt later.

Overzicht federale steunmaatregelen

Via volgend overzicht krijg je een update van de belangrijkste steunmaatregelen.

Overbruggingsrecht

Mogelijkheden vanaf januari 2021

(OPGELET: nog niet goedgekeurd door federale ministerraad. Wijzigingen zijn mogelijk)

 • Dubbel overbruggingsrecht:
  • voor periode januari 2021
  • voor verplicht gesloten ondernemingen
  • Niet alle activiteiten moeten volledig stopgezet worden (take-away, click and collect,… )
 • Enkel overbruggingsrecht
  • Voor periode februari – maart 2021
  • Voor verplicht gesloten ondernemingen
  • Alle activiteiten moeten volledig stopgezet worden (geen take-away, click and collect, …)
 • Overbruggingsrecht – omzetdaling
  • Voor periode januari – maart 2021
  • Voor ondernemingen met een aanzienlijke omzetdaling (40%) of
  • voor verplicht gesloten ondernemingen die hun activiteiten niet volledig stopzetten (bvb. take-away, click and collect, …) (wanneer het systeem van dubbel overbruggingsrecht stopt)

Einde moratorium faillissementen

Op 31 januari liep het moratorium af waardoor ondernemingen niet langer automatisch beschermd worden tegen een gedwongen faillissement.
Als alternatief wordt er gewerkt aan een vereenvoudiging van de procedure voor gerechtelijke bescherming.

Vrijstelling BTW-aangifte foorkramers

Door de maatregelen van de overheid kunnen foorkramers een nihil btw-aangifte indienen voor het 4de kwartaal 2020.
Foorkramers die hun btw-aangifte reeds hebben ingediend krijgen de kans om een nieuwe verbeterende aangifte in te dienen of om een correctie op te nemen in de volgende aangifte.

Bevestiging federale steun aan organisatoren van evenementen

 • Bevestiging ministeriële besluiten van 14 september en 15 december betreffende de privé- en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijke, festieve, folkloristische, sportieve en recreatieve aard.
 • Economische ondersteuning voor organisatoren en mogelijkheid om een twee jaar geldende tegoedbon uit te reiken aan de houder van het ticket voor het evenement.
 • Verlenging van de maatregelen tot 1 juli 2021.
 •  

Federale projecten binnen het (Europese) plan voor herstel en veerkracht

Investeringsplan van ca. 1,6 miljard euro, bestaande uit 3 luiken: klimaat/duurzaamheid & mobiliteit (900 miljoen), productiviteit en inclusie (350 miljoen), digitale as (380 miljoen).

Transformatiefonds

Investeringsfonds van 750 miljoen euro, beheerd door de Federale Participatie en Investeringsmaatschappij (FPIM): 500 miljoen voor economische relance en 250 miljoen voor investeringen in duurzame economie.

Wet houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie

Via deze wet werd een hele resem steunmaatregelen goedgekeurd om de gevolgen van de coronacrisis te verzachten. Het gaat om de verlenging van een aantal bestaande maatregelen, maar er zijn ook nieuwigheden zoals:

 • Uitbreiding tijdelijke werkloosheid naar ouders met een kind in quarantaine vanwege corona
 • BTW-verlaging naar 6 procent voor alcoholgel en mondmaskers
 • Verlenging geldigheidsduur van maaltijd-, eco-, sport- en cultuurcheques (zie vorige update)
 • Verhogen van het aantal toegestane vrijwillige overuren in cruciale sectoren van 100 tot 220 uren