Corona: overzicht steunmaatregelen voor handelaars

Laatste update van deze pagina: 19.04.2021

Deze informatie is afkomstig van de dienst Economie van VVSG.

Vlaamse steunmaatregelen

Overzicht steunmaatregelen voor Vlaamse ondernemers: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/vlaamse-steun-voor-ondernemers-coronavirus

Vlaams Beschermingsmechanisme (VBM):

VBM 5

 • Voor ondernemingen met een omzetdaling van minstens 60 % of ondernemingen getroffen door verplichte sluiting in de maand februari 2021.
 • Steun: 10 % van de omzet van februari 2020.
 • De indieningsperiode van de aanvragen wordt verlengd tot en met 30 april 2021.

VBM 6

 • Voor ondernemingen met een omzetdaling van minstens 60% of ondernemingen getroffen door verplichte sluiting in de maand maart 2021.
 • Steun: 10% van de omzet van maart 2019.
 • De indieningsperiode van de aanvragen zal lopen vanaf 16 april tot en met 15 mei 2021.

VBM 7

 • Voor ondernemingen met een omzetdaling van minstens 60% of ondernemingen getroffen door verplichte sluiting in de maand april 2021.
 • Niet-essentiële handelszaken mogen ook de omzetdaling van minstens 60% aantonen voor de kortere periode van 1 april tot en met 25 april 2021.
 • Steun: 15% van de omzet van april 2019.
 • De indieningsperiode van de aanvragen zal vervroegd opengesteld worden en lopen vanaf 3 mei tot en met 15 juni 2021.

Globalisatiemechanisme

 • Voor ondernemingen die in de periode van 1 april 2020 tot en met 31 december 2020 zware omzetdalingen én boekhoudkundig verlies hebben gekend.
 • De indieningsperiode van de aanvragen loopt vanaf 1 april tot en met 30 september 2021.

Flanders is a Festival: projectoproep

 • Organisatoren van zomerfestivals kunnen een covidproof alternatief indienen en daarvoor financiële steun ontvangen.
 • 10 miljoen euro beschikbaar.
 • Indieningsperiode is verlengd tot 26 april.

Heropstartlening

 • Voor ondernemingen die bijvoorbeeld nieuwe voorraden moeten aankopen om te kunnen opstarten.
 • Een lening met 1% rente (looptijd 2 of 3 jaar). De terugbetaling dient pas te gebeuren vanaf de 12e maand. De minimumlening is 10.000 euro.
 • Aanvragen wellicht mogelijk vanaf juni 2021

Overige deadlines

Globalisatiepremie

Voor ondernemingen die in de laatste drie kwartalen van 2020, dus van 1 april tot 31 december 2020 een heel zwaar omzetverlies (minstens 70 %) hadden. Van dat totale bedrag zullen de al uitbetaalde premies (hinder-, compensatie- en/of ondersteuningspremie en Vlaams beschermingsmechanisme) afgetrokken worden.

Meer info: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/globalisatiemechanisme.

Handelshuurregeling

Sedert 4 januari is de regeling uitgebreid en kan de handelshuurlening tot maximaal 4 maanden huur bedragen (voorheen maximaal 2 maanden)

Aanvraag handelshuurlening kan tot 1 maart 2021.

Meer info: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/handelshuurlening

Stimulusprogramma voor toeristische ondernemingen

Op 29 januari keurde de Vlaamse regering het besluit over een Vlaams stimulusprogramma voor toeristische ondernemingen principieel goed.

Meer info volgt later.

Overzicht federale steunmaatregelen

Via volgend overzicht krijg je een update van de belangrijkste steunmaatregelen.

Tijdelijke ondersteuningsmaatregelen met o.a.:

 • Vrijstelling van vergoedingen in het kader van steunmaatregelen die worden genomen door de gewesten, gemeenschappen, provincies of gemeenten: verlenging van deze maatregel tot 31 december 2021.
 • Horeca wordt vrijgesteld van de FAVV-heffing: verlenging van deze maatregel voor gans 2021.
 • Belastingvoordeel voor de kwijtschelding van de huur (voor de maanden maart, april, mei 2021).
 • Definitief: Wet van 2 april 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie (Belgisch Staatsblad 13 april 2021).

Tijdelijke vrijstelling vergunning Ethylalcohol en alcoholhoudende dranken - handelaar

Acht gratis psychologische sessies voor zelfstandigen

Meer info: persbericht minister Clarinval 13 april 2021

Verduidelijking overbruggingsrecht

Meer info: persbericht minister Clarinval 30 maart 2021