Exitstrategie corona: contactopvolging

Gepubliceerd op woensdag 13 mei 2020 21.36 u.
Om de verspreiding van een virus te vertragen, is het belangrijk om snel te weten wie ziek is met het coronavirus en met wie deze persoon recent nog contact had. Door contactopvolging kunnen we er samen voor zorgen dat het coronavirus niet opnieuw kan opflakkeren. Hoe gaat dat in zijn werk?

Contactopvolging houdt in dat er wordt onderzocht met wie een drager van Covid-19 in contact kwam. Als we deze personen snel opsporen, kunnen we hen informeren over het feit dat ze in contact zijn geweest met een drager van het virus. Op die manier kan hij/zij goed op de persoonlijke hygiëne letten en helpt iedereen mee aan het vertragen van het coronavirus.

Deze methode voor contactopvolging is niet nieuw. 

Contactopvolging is een van de maatregelen waarmee we samen de verspreiding van het virus kunnen tegengaan. Door de basisreflexen correct toe te passen, kan jij er mee voor zorgen dat het virus niet wordt overgedragen op anderen.

Ben je zelf ziek of kwam je in contact met iemand die besmet is met Covid-19?

Volg dan de richtlijnen van je huisarts op.

Je kan alvast beginnen met het oplijsten van de personen met wie je de voorbije tijd in contact kwam. Het is nuttig om bepaalde gegevens van deze mensen alvast te verzamelen en te noteren. Dat kan op het formulier dat je hieronder vindt bij 'downloads'.

Meer informatie: https://www.info-coronavirus.be/nl/contactopvolging.

Wat met mijn gegevens

Uiteraard gaat men op zeer vertrouwelijke manier om met je informatie. Hoe doet men dit?

  • De informatie die je doorgeeft wordt enkel gebruikt om het nodige advies te kunnen geven aan je contactpersonen. Zo help jij mee aan de vertraging van het virus.
  • Alleen de bevoegde dienst krijgt toegang tot je contactenlijst. Niet je werk, familie, school, politie, andere overheidsdiensten …
  • De contactpersonen die op jouw lijstje staan krijgen jouw naam ook niet te horen als ze opgebeld worden. Je blijft anoniem.
  • De persoon die je contactpersonen opbelt, is verplicht tot geheimhouding. Je gegevens worden bewaard in een beveiligde databank van de overheid.
  • De informatie die je doorgeeft wordt op geen enkel ogenblik gebruikt om na te gaan of je de maatregelen naleeft. Het wordt niet gedeeld met politie, justitie of andere controlediensten.

Hoe word ik gecontacteerd?

De medewerker van de overheid kan je op verschillende manieren contacteren. Dat kan via telefoon op het nummer 02 214 19 19, briefpost, e-mail en SMS via het nummer 8811. Er wordt enkel via deze nummers contact met je opgenomen.