Corona: bijkomende maatregelen provincie Antwerpen

Gepubliceerd op dinsdag 28 juli 2020 9.22 u.
Bovenop de maatregelen die de Nationale Veiligheidsraad nam op 27 juli, nam de Provinciale Crisiscel nog bijkomende maatregelen voor de provincie Antwerpen, waaronder een avondklok tussen 23.00 u. en 06.00 u. en het verplicht dragen van mondmaskers op het publiek domein (voor +12-jarigen).

Antwerpse Provinciale Crisiscel neemt bijkomende maatregelen

Gouverneur Cathy Berx: “De epidemiologische situatie in de regio Antwerpen dwingt ons er helaas toe om bovenop de bijkomende maatregelen die de Nationale Veiligheidsraad heeft genomen, aanvullend aangepaste maatregelen te nemen die tot doel hebben om de verspreiding van het Corona-COVID-19 virus een halt toe te roepen met een zo beperkt mogelijke impact op de economie. Deze maatregelen hebben tot gevolg dat we ons sociaal leven de komende 4 weken drastisch moeten reorganiseren."

Welke maatregelen gelden voor het volledige grondgebied van de provincie Antwerpen?

 • In de provincie geldt een avondklok in die zin dat het openbaar sociaal leven stopt tussen 23.30 u. en 06.00 u. Iedereen moet thuis zijn tussen 23.30 u. en 06.00 u, behalve voor essentiële, niet-uitstelbare verplaatsingen zoals bijvoorbeeld:

  • om dringende medische redenen;

  • verplaatsingen van of naar het werk;

  • bij vertrek naar of terugkeer uit vakantie.

 • Cafés en restaurants sluiten om 23.00 u.
 • Mond-neusmaskers.
  • Iedereen boven de leeftijd van 12 jaar moet altijd op het openbaar domein en elke private maar voor het publiek toegankelijke plaats verplicht een masker dat de mond en de neus bedekt of elk ander alternatief in stof bij zich hebben. Bovendien is het in de provincie Antwerpen boven 12 jaar verplicht om een mondneusmasker te dragen op het publiek domein én ook op plaatsen waar de fysieke afstand van 1,5 meter niet kan worden gewaarborgd.
  • Deze verplichting geldt niet tijdens het nuttigen van eten en drinken en in de private sfeer (thuis).
  • Gelet op het advies van de Wereld Gezondheidsorganisatie dat intensief sporten met mondneusbedekking een gezondheidsrisico inhoudt, geldt deze verplichting evenmin tijdens het intensief sporten. Dit op voorwaarde dat de sport beoefend wordt in daartoe bestemde sportinfrastructuur en/of op plaatsen en momenten waarop het risico op overdracht van het virus nagenoeg nihil is door de kortstondigheid van het eerder occasioneel kruisen of passeren van personen.
 • In alle cafés en horecazaken moet de fysieke afstand van anderhalve meter tussen de gezelschappen te allen tijden gegarandeerd zijn, tenzij de gezelschappen van elkaar gescheiden zijn met een plexiglazen wand of een gelijkwaardig alternatief, met een minimale hoogte van 1,8 meter.
 • In restaurants en cafés wordt het gezelschap aan een tafel beperkt tot vier personen of tot een gezelschap dat bestaat uit personen die behoren tot eenzelfde gezin.
 • Individuele registratie in horecazaken is verplicht. Om contactonderzoek mogelijk te maken moeten deze gegevens gedurende vier weken worden bijgehouden.
 • Voor markten, met inbegrip van de brocante- of rommelmarkten, gelden dezelfde regels als voor winkels. Marktbezoekers winkelen individueel - of slechts in het gezelschap van minderjarige kinderen of een begeleider wanneer men hulpbehoevend is - en niet langer dan 30 minuten. Kramen die gericht zijn op consumptie ter plaatse zijn verboden.
 • Telewerk wordt verplicht, behalve wanneer dit omwille van de aard van de activiteit en functie, volstrekt onmogelijk of onwenselijk is.
 • Alleen contactloos sporten is toegestaan. Sporten in groepsverband met meer dan 10 personen worden verboden voor sporters boven de 18 jaar.
 • Het verkopen van alcohol voor meeneem-gebruik is verboden tussen 22.00 u. en 06.00 u.
 • Samenscholingen van meer dan tien personen zijn verboden in de openbare ruimte.

Bijkomende maatregelen voor meest getroffen zone

In de meest getroffen zone (Aartselaar, Antwerpen, Boechout, Boom, Borsbeek, Brasschaat, Edegem, Hemiksem, Hove, Kapellen, Kontich, Lint, Mortsel, Niel, Ranst, Rumst, Stabroek, Schelle, Schoten, Wijnegem, Wommelgem, Zwijndrecht *) worden daarenboven nog bijkomende maatregelen genomen.

 • Alle publieksevenementen en feesten zijn verboden en feestzalen moeten sluiten, tenzij voor uitvaartceremonies.
 • Alle kermissen zijn verboden.
 • Alle fitnesscentra sluiten.

* Voormelde zone is bepaald op basis van de evolutie van de verspreiding het virus. De Provinciale Crisiscel zal elke dag vergaderen om de epidemiologische toestand in de provincie strikt op te volgen evenals de effecten van deze maatregelen strikt op te volgen.

Gouverneur Cathy Berx: “Tot mijn grote spijt is de evolutie van het Corona-COVID-19 in de provincie Antwerpen van dien aard dat de welgekomen federale verstrengde maatregelen niet zullen volstaan. Daarom vergaderden we vanmiddag meteen met de Provinciale Crisiscel om rekening houdend met die gegevens bijkomende maatregelen uit te werken die nodig zijn voor provincie Antwerpen in het algemeen en regio en stad Antwerpen in het bijzonder.

Ik besef ten volle dat iedereen al zware offers bracht de voorbije maanden, en daarom is het ook buitengewoon jammer dat wij, dat onze sterke regio, nu geconfronteerd worden met een zeer sterke toename van het aantal besmettingen, wat mogelijk ook zal leiden tot een toename van de ziekenhuisopnames en helaas mogelijk ook van het aantal overlijdens. 

Om de verdere verspreiding van het virus maximaal tegen te gaan, vraag ik ook uitdrukkelijk aan iedereen om geen onnodige verplaatsingen te maken naar de meest getroffen zone, naar de Antwerpse regio dus, en ook omgekeerd. Blijf zo veel mogelijk thuis. Ga niet elders feesten, breng u zelf en anderen niet in gevaar.

Ik reken op iedereen om alle maatregelen strikt en nauwkeurig op te volgen, om zo nog verdere en bijkomende maatregelen te vermijden. Wees creatief in het verslaan van het virus en niet in het omzeilen van de maatregelen. Hier moeten we samen door, u en ik, iedereen.

Bovenal wens ik dat u en uw naasten gezond zullen blijven de komende maanden, dat u en iedereen die u dierbaar is zelf zijn of haar verantwoordelijkheid opneemt, de maatregelen opvolgt en zo mee zorg draagt voor de gezondheid van ons allen.”

Download hieronder het politiebesluit van de gouverneur.

Voor de volledige tekst kan je terecht op www.cathyberx.be.

Hier is ook de FAQ beschikbaar.