Maatregelen sinds 4 december van kracht

Gepubliceerd op maandag 6 december 2021 7.55 u.
Het koninklijk besluit met de coronamaatregelen - zoals beslist door het Overlegcomité van 3 december 2021 - is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De maatregelen traden zaterdag 4 december '21, om 11.00 u.

Private bijeenkomsten en activiteiten in georganiseerd verband

Private bijeenkomsten en activiteiten in georganiseerd verband mogen enkel buiten worden georganiseerd, behalve wanneer deze:
  • thuis of in een klein toeristisch logies plaatsvinden;
  • plaatsvinden in het kader van een huwelijk of een uitvaart;
  • sportieve activiteiten, sportieve wedstrijden, sportkampen en sporttrainingen betreffen;
  • gericht zijn op kwetsbare groepen, met name socioculturele activiteiten, activiteiten van permanente vorming en jeugdactiviteiten die door professionelen omkaderd worden, overeenkomstig de toepasselijke protocollen.
Private bijeenkomsten worden gedefinieerd als bijeenkomsten waarbij een organisator voorafgaand aan de start van de bijeenkomst d.m.v. individuele uitnodigingen de toegang tot de bijeenkomst uitsluitend beperkt tot een welomschreven met de organisator verbonden doelgroep die duidelijk te onderscheiden valt van het grote publiek.

Publieke evenementen

Massa-evenementen kunnen vanaf 6 december 2021 georganiseerd worden voor een zittend publiek van maximum 200 personen. De medewerkers en organisatoren worden niet meegeteld. Vanaf 50 personen binnen moet in ieder geval een Covid Safe Ticket worden getoond. Indien professionele horeca-activiteiten worden uitgeoefend, moeten de regels van de horeca worden nageleefd.
Tenten worden gelijkgesteld met binnenactiviteiten, behalve als er minstens twee zijden geopend zijn.
De regels voor publieke evenementen buiten veranderen niet.

Mondmaskers

Overal waar het dragen van een mondmasker verplicht is geldt dit vanaf de leeftijd van zes jaar.

Bioscopen

Bioscopen kunnen maximaal 200 bezoekers per zaal ontvangen. De uitbater dient de passende maatregelen te nemen zodat de regels van de social distancing kunnen worden gerespecteerd, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elk gezelschap.

Binnenspeeltuinen

Binnenspeeltuinen moeten sluiten.

Ondernemingen

Het is verboden voor de ondernemingen, verenigingen en diensten om teambuildings met fysieke aanwezigheid te organiseren, zowel binnen als buiten, alsook om niet-publiek toegankelijke bedrijfsevenementen op de arbeidsplaats te organiseren.

Inreisvoorwaarden

Personen vanaf twaalf jaar, die geen hoofdverblijfplaats hebben in België en die naar België komen vanuit een land buiten de Europese Unie of de Schengenzone, dat niet voorkomt op de witte lijst (raadpleegbaar op info-coronavirus.be), moeten beschikken over een negatief testresultaat. De vervoerder is ertoe gehouden het certificaat te controleren bij het instappen.

Inwerkingtreding en geldigheidsduur

Deze nieuwe maatregelen treden vandaag, zaterdag 4 december 2021, om 11.00 u. in werking.
Net als de bestaande maatregelen, gelden de nieuwe maatregelen tot en met 28 januari 2022. Weliswaar worden de epidemiologische omstandigheden nauwgezet opgevolgd en worden de maatregelen tijdens een nieuw Overlegcomité in de week van 20 december 2021 geëvalueerd.