Politiebesluit gouverneur Antwerpen d.d. 18 juli '19 - Captatieverbod vanaf 19 juli '19

Gepubliceerd op maandag 22 juli 2019 8.26 u.
De gouverneur van de provincie Antwerpen vaardigde op 18 juli een politiebesluit uit. Er is een captatieverbod van kracht, na advies van de Vlaamse Droogtecommissie. Deze geldt voor alle waterlopen in de stroomgebieden binnen onze provincie.

Het gaat om de stroomgebieden van de Mark, de Kleine Aa of Weerijsbeek, het Groot Schijn, de Laarse beek, het Antitankkanaal, de Kleine Nete, de Grote Nete (stroomopwaarts samenvloeiing met Kleine Nete), de Vrouwvliet, de Birrebeek, de Zwarte Beek, de Grote Molenbeek en de Autbroekloop.

Het captatieverbod gaat in op 19 juli 2019.

In de gebieden waar het verbod van kracht is, mag uit geen enkele waterloop water onttrokken worden. Dit betekent o.a. dat er geen water mag opgepompt worden om velden en tuinen te beregenen en dat ook visvijvers volledig afgekoppeld moeten worden van de waterlopen. Uitzondering hierop is het beperkt capteren van water als drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat en het beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen. 

Het verbod is nodig om de goede ecologische toestand van de waterlopen te garanderen en/of niet verder achteruit te laten gaan.

Hieronder kan je volgende bijlagen downloaden:

  • Het politiebesluit van 18 juli 2019;
  • Een kaartmateriaal van de stroomgebieden in kwestie en een overzichtskaart;
  • Een FAQ over de gevolgen van dit captatieverbod.

Voor meer informatie kan je terecht bij de Dienst Integraal Waterbeleid van de provincie Antwerpen (E diw@provincieantwerpen.be) of tot Bekkensecretariaat Netebekken (E secretariaat_nete@vmm.be).

Ook de website van onze gouverneur (W www.cathyberx.be) bevat steeds de meest recente informatie.

Wees zuinig met het gebruik van water

De gouverneur roept op om zeer zuinig en oordeelkundig om te gaan met water, een schaars en waardevol goed. Temeer omdat voor de komende dagen opnieuw droog en warm weer wordt voorspeld.

Dit captatieverbod houdt geen verbod in op het gebruik van bijv. grond- of leidingwater. Om verdere maatregelen te vermijden, blijft het uiteraard belangrijk om spaarzaam en doordacht om te gaan met water. Vermijd daarom best, ook zonder formeel verbod, de niet-essentiële toepassingen, zoals het besproeien van gazons of het wassen van auto’s.