Postelsebaan: vervanging Brug 2 - jaagpad opengesteld, brug in gebruik vanaf midden juni

Gepubliceerd op dinsdag 28 mei 2019 0 u.
Ter hoogte van de nieuwe Brug 2 op de Postelsebaan (baan van Retie naar Postel) werd ook het wegdek aan de zijde van Postel vernieuwd om de aansluiting met de brug te kunnen maken. Na een technische keuring wordt maandag 17 juni als openingsdatum voor de nieuwe brug vooropgesteld.

De nieuwe brug verhoogt de veiligheid voor fietsers en voetgangers. Voor auto- en vrachtverkeer zal ook op de nieuwe brug beurtelings verkeer gelden. Voor de zwakke weggebruikers komt er op de brug een vrije fietsstrook van drie meter. Fietsers en voetgangers hebben in de toekomst op elk moment in beide richtingen vrije doorgang.

Stand van zaken

Sinds maandag 27 mei werd het jaagpad terug opengesteld. De brug zelf blijft voorlopig nog gesloten. Na de nodige technische keuringen op 27 mei, werd vastgesteld dat er nog een aantal zaken moeten worden opgelost. De Vlaamse Waterweg stelt maandag 17 juni voorop als datum voor de opening van de brug.

De Vlaamse Waterweg, beheerder van de werken, heeft volgende stand van zaken en vooropgestelde planning doorgegeven:

  • Testen van de brug (hydraulica) -> afgerond
  • Aanwerken van de sluitplaten van het bruggenhoofd aan beide zijden -> afgerond
  • Asfalt (onderlaag + toplaag) op het weggedeelte kan pas als laatste worden voorzien. Volgens de planning gebeurt dit op 23 mei. Indien dit op 24 mei in orde is, dan wordt het jaagpad opnieuw opengesteld. -> opengesteld
  • Vooraleer de brug definitief opengaat, is er eerst een algemene technische keuring nodig. Deze werden uitgevoerd op 24 en 27 mei.
  • Na technische controle blijkt dat de brug nog op een aantal punten moet worden bijgesteld. De Vlaamse Waterweg voorziet de ingebruikname van de nieuwe brug op maandag 17 juni.

Doorgang voor fietsers afgesloten

Nog tot eind mei blijft de Postelsebaan ter hoogte van Brug 2 volledig afgesloten voor het verkeer. Het wegdek van de N123 aan de zijde van Postel wordt gedeeltelijk opgebroken om de aansluiting met de nieuwe brug te kunnen maken. Deze zone loopt vanaf de brug tot voorbij de Zwarte Neet (die aan de noordzijde evenwijdig naast het kanaal loopt). De brug blijft openstaan tot het beëindigen van de werken. 

Plaatsing nieuwe brug en vernieuwen wegdek

Na de plaatsing van de brug eind maart wordt het wegdek van de N123 aan de zijde van Postel gedeeltelijk opgebroken om de aansluiting met de nieuwe brug te kunnen maken. Deze zone loopt vanaf de brug tot voorbij de Zwarte Neet (die aan de noordzijde evenwijdig naast het kanaal loopt). De brug blijft openstaan tot het beëindigen van de werken. 

Om de veiligheid te garanderen zal hiervoor het kruispunt van de N123/Postelsebaan met het jaagpad tussen Dessel en Arendonk volledig afgesloten worden. De toegang is volledig afgesloten, zelfs als men de eerdere signalisatie heeft genegeerd en toch op de werflocatie aankomt.

Fietsers die het traject tussen Dessel en Arendonk langs het kanaal willen afleggen, kunnen gebruikmaken van het jaagpad. Dit is wel toegankelijk voor fietsers.

Omleidingen voor gemotoriseerd verkeer

Voor het wegverkeer gelden twee omleidingen.

  • Gewone weggebruikers minder dan 3,5 ton rijden om via Witgoor. De omleiding verloopt via de volgende straten: Zanddijkdreef - Zanddijk - Eersels - Meistraat - Diel - Postel (N136).
  • Het zwaar vervoer (+3,5 ton) rijdt via N18 – Kolkstraat – Zandvliet – Meistraat – Diel – Postel (N136).