De Brexit en jouw verblijfsrecht

Gepubliceerd op vrijdag 22 maart 2019 15.19 u.
Het Verenigd Koninkrijk deelde op 29 maart '17 haar beslissing mee om de Europese Unie te verlaten. Dit heeft een belangrijke impact op Unieburgers die in het VK verblijven, maar ook op Britten die in een EU-lidstaat verblijven.

UPDATE 26 MAART '19

Het Verenigd Koninkrijk deelde op 29 maart 2017 haar beslissing mee om de Europese Unie te verlaten en zal bijgevolg geen deel meer uitmaken van de Europese Unie.

De onderhandelingen tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie over de voorwaarden van de terugtrekking lopen nog volop. Een terugtrekkingsakkoord werd onderhandeld, maar nog niet bekrachtigd.

Op 22 maart 2019 werd het volgende besluit van de Europese Raad, vastgesteld in overeenstemming met het Verenigd Koninkrijk, genomen:

  • indien het terugtrekkingsakkoord uiterlijk op 29 maart 2019 is goedgekeurd door het Lagerhuis, wordt de termijn waarin artikel 50, lid 3, VEU voorziet, verlengd tot en met 22 mei 2019;
  • indien het terugtrekkingsakkoord uiterlijk op 29 maart 2019 niet is goedgekeurd door het Lagerhuis, wordt de termijn waarin artikel 50, lid 3, VEU voorziet, verlengd tot en met 12 april 2019. In dat geval legt het Verenigd Koninkrijk de Europese Raad vóór 12 april 2019 een te volgen koers ter overweging voor.

    De informatie die volgt is slechts voorlopige informatie, die naar aanleiding van de onderhandelingen nog kan wijzigen. Om deze reden kan de Dienst Vreemdelingenzaken op dit moment ook nog niet ingaan op vragen rond individuele dossiers.
  • Impact indien het Verenigd Koninkrijk met terugtrekkingsakkoord vertrekt uit de EU: Deal.
  • Impact indien het Verenigd Koninkrijk zonder terugtrekkingsakkoord vertrekt uit de EU: No deal?.

De bedoeling van het terugtrekkingsakkoord is om zoveel mogelijk de verworven rechten van de Britten en hun familieleden die reeds in België verblijven te vrijwaren.

 

 

De onderhandelingen tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie over de voorwaarden van de terugtrekking lopen nog volop. Een voorlopige versie van het terugtrekkingsakkoord werd door de Europese Commissie gepubliceerd in november 2018. Over belangrijke thema’s zijn er reeds deelakkoorden gesloten. Toch is het belangrijk er op te wijzen dat, zolang het volledige akkoord niet werd gevalideerd, de dienst Vreemdelingenzaken geen garanties kan bieden omtrent de rechten en plichten van de burgers. De informatie die volgt is dan ook slechts voorlopige informatie, die naar aanleiding van de onderhandelingen nog kan wijzigen. Om deze reden kan de dienst Vreemdelingenzaken op dit moment ook nog niet ingaan op vragen rond individuele dossiers.

In de transitiefase van 30 maart 2019 tot 31 december 2020 verandert er voor de Britse burgers zo goed als niets. Britten behouden tijdens deze periode hun recht van vrij verkeer en verblijf, maar moeten bij grenscontroles wel steeds hun reisdocument kunnen voorleggen.

Britten en hun familieleden die voor 1 januari 2021 in België gebruik hebben gemaakt van het regime van vrij verkeer van personen zullen een nieuwe verblijfskaart nodig hebben. Deze personen zullen in de loop van de transitiefase worden geïdentificeerd op basis van de gegevens in het Rijksregister. Zij zullen via een gepersonaliseerde brief worden aangeschreven met de vraag om zich aan te melden bij de gemeentelijke dienst van hun verblijfplaats om een nieuwe verblijfstitel met een verwijzing naar de Brexit aan te vragen, om hun rechten die hen door het terugtrekkingsakkoord worden toegekend te garanderen. Hun rechten als werknemer of zelfstandige zullen aan deze verblijfstitel worden gekoppeld. Iedereen moet zich aangemeld hebben tegen midden 2021.

Indien zij aan bepaalde voorwaarden voldoen, kunnen familieleden die zich voor 1 januari 2021 bij de begunstigde van het terugtrekkingsakkoord nog niet hadden gevoegd, dit nog steeds doen volgens de oude regels. 

Verder zullen nog twee andere groepen volgens het terugtrekkingsakkoord op het oude regime kunnen steunen, met name Britse grensarbeiders die voor 1 januari 2021 in de Europese Unie verbleven en Britten die voor deze datum reeds een medische behandeling in de Europese Unie hadden gepland. Britten die voor 1 januari 2021 geen gebruik hadden gemaakt van het regime van vrij verkeer van personen of dit niet kunnen bewijzen worden vanaf die datum beschouwd als derdelanders. De toegangs- en verblijfsrechten van deze personen maken deel uit van de onderhandelingen tussen het VK en de EU vanaf 30 maart 2019.