Blauwalgen: captatieverbod en opletten met waterrecreatie

Gepubliceerd op maandag 7 september 2020 9.15 u.
De Vlaamse Waterweg stelde potentieel toxische blauwalgen vast op het Kanaal Bocholt-Herentals, Kanaal van Beverlo en het Netekanaal. Er is een verbod op de captatie van gecontamineerd water voor het besproeien van consumptie- en voedergewassen en het drenken van vee.

De Vlaamse Waterweg nv stelde gouverneur Cathy Berx in kennis van een bijkomende vastgestelde blauwalgenbloei. De analyse van de stalen door de VMM d.d. 03/09/2020 bevestigen de aanwezigheid van potentieel toxische blauwalgen op het Netekanaal, dode arm ter hoogte van jachthaven VVW Nete.

Als gevolg hiervan vaardigt de gouverneur een nieuw politiebesluit uit, dat het politiebesluit van 20 augustus 2020 vervangt. Het nieuwe besluit is bijgevolg van toepassing op:

  • het Kanaal Bocholt-Herentals (provinciegrens tot kmp 31.1 (net opwaarts sluis 4, Dessel));
  • het Kanaal naar Beverlo (van provinciegrens tot kmp 5 (ophaalbrug NV Nyrstar));
  • het Netekanaal, dode arm ter hoogte van jachthaven VVW Nete.

Huidig besluit houdt een verbod in op de captatie van gecontamineerd water voor het besproeien van consumptie- en voedergewassen en het drenken van vee.

Het besluit is onmiddellijk van kracht, en dit tot tegenbericht.

Wat waterrecreatie betreft, werd door het Agentschap Zorg & Gezondheid een risicoanalyse voor de verschillende recreatievormen uitgevoerd. Hieruit blijkt dat zwemmen, duiken, waterski en jetski het meeste risico inhouden. Zwemmen, behoudens vergunning, is verboden in bevaarbare waterlopen. Waterski, jetski en aanverwante activiteiten (tubing, wakeboarden …) kan enkel op door De Vlaamse Waterweg aangeduide zones (snelvaartzones). De Vlaamse Waterweg beschikt over de juridische mogelijkheid om deze zones te sluiten, daarom moet voor waterrecreatie geen verbod opgelegd te worden via politiebesluit gouverneur.

Als bijlage kan u het politiebesluit d.d. 5 september 2020 terugvinden. Voor meer info over blauwalgenbloei in Vlaanderen kan je hier terecht.