Blauwalgen op Kempische kanalen aangetroffen: recreatie- en captatieverbod van kracht, ook in Retie!

Gepubliceerd op maandag 12 augustus 2019 0 u.
De voorbije weken werd er op verschillende locaties blauwalgengroei waargenomen. Onderzoek van de stalen heeft uitgewezen dat het om toxische blauwalgen gaat. Daardoor is er een captatie- en recreatieverbod van kracht op verschillende kanalen.

Onderzoek van de verschillende stalen heeft uitgewezen dat het om toxische blauwalgenbloei gaat.

Daardoor is er een recreatie- en captatieverbod van kracht. Houd ook rekening met volgende zaken:

 • Laat kinderen niet aan de waterrand spelen
 • Vermijd alle waterrecreatie nabij drijflagen van blauwalgen
 • Houd je huisdieren weg van water met blauwalgen
 • Gebruik nooit water met blauwalgen
 • Bij huidcontact zo vlug mogelijk douchen of afspoelen
 • Consulteer je arts bij huidirritatie of misselijkheid

Blauwalgen zijn giftig en kunnen huidirritatie en misselijkheid veroorzaken bij contact of inname.

Meer informatie vind je op de website van VMM.

UPDATE 13 AUGUSTUS '19

Waarnemend gouverneur Bram Abrams vaardigde een een captatie- en recreatieverbod uit op volgende kanalen/trajecten:

 • het kanaal Bocholt-Herentals: traject Bocholt – Mol (sluis 6, hmp 374), (grondgebied provincie Antwerpen);
 • het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten tussen:
  • Dessel (hmp 0) en Rijkevorsel (sluis 1, hmp 384);
  • Brecht (sluis 2, hmp 527) en Schoten (sluis 10, hmp 628);
 • het kanaal naar Beverlo: traject vanaf de aansluiting met het kanaal Bocholt-Herentals in Lommel tot de ophaalbrug NV Nyrstar in Balen (grondgebied provincie Antwerpen).

UPDATE 12 AUGUSTUS '19

De Vlaamse Waterweg nv bracht waarnemend gouverneur Bram Abrams in kennis van een vastgestelde blauwalgenbloei op het kanaal naar Beverlo. De analyse van de stalen door de VMM bevestigen de aanwezigheid van blauwalgen op het kanaal naar Beverlo op het traject vanaf de aansluiting met het kanaal Bocholt-Herentals in Lommel tot de ophaalbrug NV Nyrstar in Balen.

Als gevolg hiervan vaardigt de waarnemend gouverneur een nieuw politiebesluit uit, dat het politiebesluit van 1 augustus 2019 vervangt. Het nieuwe besluit is bijgevolg van toepassing op:

 • het kanaal Bocholt-Herentals (traject Bocholt-Dessel, grondgebied provincie Antwerpen),
 • het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten tussen Brecht (sluis 2, hmp 527) en Schoten (sluis 10, hmp 628),
 • het kanaal naar Beverlo op het kanaal naar Beverlo (traject vanaf de aansluiting met het kanaal Bocholt-Herentals in Lommel tot de ophaalbrug NV Nyrstar in Balen) (grondgebied provincie Antwerpen).

Huidig besluit houdt een verbod in op enerzijds het capteren van water voor het besproeien van landbouwgewassen en als drinkwater voor vee en anderzijds voor zachte recreatie en dit binnen een straal van 100 m rond de drijflaag.

UPDATE 1 AUGUSTUS '19

De analyse van de stalen op het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten bevestigen de aanwezigheid van blauwalgen op het Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten tussen Brecht (sluis 2, hmp 527) en Schoten (sluis 10, hmp 628).

Als gevolg hiervan vaardigt waarnemend gouverneur Bram Abrams een nieuw politiebesluit uit. Huidig besluit vervangt het politiebesluit van 26 juli 2019. Het nieuwe besluit is van toepassing op het kanaal Bocholt-Herentals (traject Bocholt-Dessel, grondgebied provincie Antwerpen) en het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten tussen Brecht (sluis 2, hmp 527) en Schoten (sluis 10, hmp 628); en houdt een verbod in op enerzijds het capteren van water voor het besproeien van landbouwgewassen en als drinkwater voor vee en anderzijds voor zachte recreatie en dit binnen een straal van 100 m rond de drijflaag.

 

Blauwalgen in kanaal Bocholt-Herentals (traject Bocholt-Dessel) in provincies Antwerpen en Limburg: recreatie- en captatieverbod van kracht

Door de warme en droge zomer zijn er geregeld blauwalgen aanwezig in de kanalen. Recente metingen uitgevoerd door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) wijzen uit dat er ook op verschillende plaatsen in het kanaal Bocholt-Herentals (traject Bocholt-Dessel), haarden van blauwalgen aanwezig zijn. Omdat blauwalgen gezondheidsrisico’s inhouden voor mens en dier, geldt er vanaf nu een recreatie –en captatieverbod.

Wat zijn blauwalgen?

Cyanobacteriën of blauwalgen vormen een blauwgroene, soms roodbruine, olieachtige laag op het water en houden gezondheidsrisico's in voor mens en dier. Deze schadelijke bacteriën komen vooral voor in waterlopen en/of vijvers zonder, of met zeer weinig stroming. Zij ontwikkelen zich bij aanhoudend warm en droog weer. Voor meer info over blauwalgen: https://www.vmm.be/water/kwaliteit-waterlopen/blauwalgen.

Politiebesluit voor het kanaal Bocholt-Herentals (26/04/'19 - update 01/08/'19)

Zopas werd blauwalgenbloei vastgesteld in het kanaal Bocholt-Herentals in de provincies Antwerpen en Limburg (grensoverschrijdend kanaal). Omwille van de mogelijke gezondheidsrisico’s vaardigt gouverneur Cathy Berx in overleg met VMM, De Vlaamse Waterweg NV en in samenspraak met Limburgs provinciegouverneur Herman Reynders een politiebesluit uit dat in het betrokken kanaal zowel een captatieverbod als een verbod op zachte recreatie oplegt.

Het besluit van 26 juli '19 was geldig voor het traject van Bocholt tot Dessel (kanaalkruising) op het kanaal Bocholt-Herentals.

Het besluit van 1 augustus '19 geldt voor het kanaal Bocholt-Herentals (traject Bocholt-Dessel (kanaalkruising) en het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten tussen Brecht (sluis 2) en Schoten (sluis 10).

Captatie- en recreatieverbod

Voor dit kanaal gelden volgende maatregelen:

 • een verbod om water te capteren - binnen een straal van 100 meter rond de blauwalgendrijflaag - voor het besproeien van landbouwgewassen en voor drinkwater voor vee;
 • een verbod op elke vorm van zachte recreatie binnen een straal van 100 meter rond de blauwalgendrijflaag. Kajakken of kanovaren, vissen, waterski, wakeboarden … zijn er verboden. Pleziervaart is wel toegelaten.

Zwemmen in kanalen is en blijft als steeds absoluut verboden! (zie ook www.visuris.be/zwemmen).

Voor meer info over blauwalgenbloei in Vlaanderen: www.vlaamsewaterweg.be/nieuws/blauwalgen-actueel 

Voor meer info over blauwalgen in de provincie Antwerpen: www.cathyberx.be