Onroerend Erfgoed

Het agentschap Onroerend Erfgoed, Vlaamse overheid, organiseert een openbaar onderzoek voor de vaststelling van het bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen.

Het openbaar onderzoek opent op 1 juni 2018 en sluit op 30 juli 2018.

Het dossier kan geraadpleegd worden op de website van het agentschap en ligt ter inzage in de bibliotheek van het agentschap Onroerend Erfgoed, Havenlaan 88, Brussel (maandag tot vrijdag, doorlopend van 09.00 u. tot 17.00 u.).

Opmerkingen en bezwaren over feitelijkheden (het plan met aanduidingen, benaming en erfgoedkenmerken) kunnen ingediend worden bij het agentschap Onroerend Erfgoed, t.a.v. Team administratie en procedures, Havenlaan 88 bus 5, 1000 Brussel. Dit kan aangetekend of tegen ontvangstbewijs.