Belasting- en retributiereglementen

De belasting- en retributiereglementen die van toepassing zijn, kan je hieronder raadplegen.

Deze reglementen worden door de gemeenterada goedgekeurd.

De belastingen worden opgesplitst in drie soorten:

  • De onroerende voorheffing wordt door de Vlaamse Overheid geheven en bedraagt 3,97 % van het kadastraal inkomen. Retie heft 803 opcentiemen op die onroerende voorheffing. Dat betekent dat voor elke eurocent die het Vlaamse Gewest via deze belasting heft, de gemeente er 0,803 eurocent bovenop vraagt. (2018)
  • De aanvullende personenbelasting vormt de grootste inkomst uit belastingen. De gemeente heft namelijk een bijkomende belasting op de personenbelasting die door de federale overheid wordt ge├»nd. Deze aanvullende belasting bedraagt 7,3 %: voor elke 100,00 EUR die de staat int, krijgt onze gemeente 7,30 EUR. (2018)
  • Daarnaast bestaan er in Retie nog diverse eigen belastingen. De urbanisatiebelasting, de belasting op motorrijtuigen en de belasting op tweede verblijven zijn daarvan de voornaamste.