Tijdelijke verkeersmaatregel

Organiseer je een evenement waarvoor een tijdelijke verkeersmaatregelen nodig is, dan moet deze worden goedgekeurd door het schepencollege.

Vervolgens worden deze bekendmakingen bezorgd aan de bevoegde instanties, zoals hulpdiensten, (politie)rechtbank ...