Beheersorgaan GC Den Dries

Het beheersorgaan van GC Den Dries adviseert het gemeentebestuur over de werking van GC Den Dries, de reglementen en de aankoop van nieuwe materialen. Het beheersorgaan is samengesteld uit vijf afgevaardigden van de politieke fracties en vijf vertegenwoordigers van de gebruikers. Daarnaast maken ook de cultuurbeleidscoördinator, de bibliothecaris en de schepen voor cultuur deel uit van het beheersorgaan. Deze laatsten zetelen als waarnemer en beschikken niet over stemrecht.

Voorzitter:

Lut Hermans, Kelderbeemd 7, 2470 Retie, T 0477 37 08 47, E lut@transportretie.be.