Beheersorgaan GC Den Dries

Het beheersorgaan van GC Den Dries adviseert het gemeentebestuur over de werking van GC Den Dries, de reglementen en de aankoop van nieuwe materialen.

Het beheersorgaan is samengesteld uit vijf afgevaardigden van de politieke fracties en vijf vertegenwoordigers van de gebruikers, waarvan vier op voordracht van de Vrijetijdsraad en één op voordracht van de Jeugdraad. Daarnaast maken ook de schepen van cultuur en een medewerker van de gemeentelijke dienst Vrije Tijd deel uit van het beheersorgaan. Deze laatsten zetelen als waarnemer en beschikken niet over stemrecht.

Samenstelling

Vertegenwoordigers gebruikers
Jef Peeters vrijetijdsraad  
Marc Van Campfort vrijetijdsraad ondervoorzitter
Paul Slegers vrijetijdsraad  
Pierre Melis vrijetijdsraad  
Joris Damen jeugdraad  
Afgevaardigden politieke fracties
Lut Hermans Nieuw Retie  
Jimmy Peeters Nieuw Retie voorzitter
Marc Weyns CD&V  
Christel Verachtert CD&V  
Wim Van Gestel N-VA  
Waarnemers en ondersteuning
Natalie Adriaensen schepen  
Evi Wuyts administratief medewerker Vrije Tijd  
Eveline Mertens diensthoofd Vrije Tijd