Lang verblijf: Arbeidskaart en beroepskaart voor buitenlandse werknemers en zelfstandigen

Arbeidskaart

Om als buitenlandse werknemer in België arbeid in loondienst te kunnen verrichten, heb je in principe een arbeidskaart nodig. Er bestaan drie types van arbeidskaarten: A, B en C.

Een aantal categorieën van werknemers, bijvoorbeeld onderdanen van de EU, is vrijgesteld van de verplichting om een arbeidskaart te hebben.

Elk type van arbeidskaart heeft zijn specifieke voorwaarden. Een overzicht van de voorwaarden zijn te vinden op de website van de Vlaamse overheid.

Voor buitenlandse werknemers die solliciteren voor een knelpuntberoep zijn de regels soepeler.

Procedure

 • De arbeidskaarten A en C vraagt u als werknemer zelf aan. Daarvoor moet je een aanvraagdossier indienen bij de provinciale Dienst Economische Migratie.
 • De arbeidskaart B wordt door jouw werkgever aangevraagd.
 • Je gemeentebestuur verwittigt je wanneer je je arbeidskaart kan afhalen. Bij afhaling breng je volgende documenten mee:
  • Pasfoto
  • Verblijfstitel
  • Paspoort en/of identiteitskaart

Beroepskaart

Mensen met een buitenlandse nationaliteit die in België als zelfstandige willen werken, hebben daarvoor een beroepskaart voor vreemdelingen nodig. Een aantal categorieën van buitenlanders is vrijgesteld van beroepskaart.

Let wel: de beroepskaart volstaat op zich niet om je als zelfstandige te vestigen. Ook bepaalde kennis, zoals de basiskennis bedrijfsbeheer of, voor gereglementeerde beroepen, de specifieke beroepsbekwaamheid, wordt geëist. Het ondernemingsloket helpt zelfstandigen in spe bij die stappen.

Procedure

Als je als buitenlandse zelfstandige een beroepskaart wilt verkrijgen, wijzigen, hernieuwen of vervangen, dan dien je een aanvraag in bij:

 • de Belgische diplomatieke of consulaire post in het land van verblijf, als je in het buitenland verblijft
 • een erkend ondernemingsloket naar keuze als je over een geldig verblijf in België beschikt. Als geldig verblijf worden aanvaard:
  • een 'attest van immatriculatie model A'
  • een 'bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister' (= elektronische verblijfskaart type A).