Afvalophaling en recyclagepark tijdens coronacrisis

Gepubliceerd op maandag 22 juni 2020 16.30 u.
Sinds de coronacrisis wordt er heel wat meer afval dan gewoonlijk aangeboden. Hierdoor ontstaat er extra druk op de afvalophalers. Ook de recyclageparken kunnen nog maar een beperkt aantal bezoekers per keer ontvangen.

Alle afvalophalingen gaan door. In het geval IOK zou kampen met een gebrek aan capaciteit, wat voorlopig zeker niet aan de orde is, zal er prioriteit gegeven worden aan de ophalingen van restafval en gft. Dit zal je tijdig vernemen.

De ophaalploegen staan momenteel onder druk, door een globale stijging van het afval dat aan huis wordt aangeboden. De ophalingen duren hierdoor langer dan normaal.

Dit komt enerzijds doordat er meer containers aangeboden worden. Voor gft bijvoorbeeld gemiddeld 30 % meer containers, op sommige rondes zelfs meer dan een verdubbeling. Ook voor het restafval ziet IOK een serieuze stijging. 

Anderzijds komen er meer aanvragen om extra zakken mee te geven met de restafvalcontainers doordat veel mensen nu volop aan het opruimen zijn. IOK vraagt om deze aanvragen nog even uit te stellen. Extra restafval dat ontstaat doordat er bijvoorbeeld meer mensen thuis zijn, kan wel aangeboden worden.

Door de huidige coronacrisis maken we meer gebruik van papieren zakdoekjes, wegwerphandschoenen en mondmaskers voor eenmalig gebruik. Deze horen allemaal thuis bij het restafval en niet bij PMD of papier/karton!

Recyclageparken bezoeken onder strikte voorwaarden

Een bezoek aan het recyclagepark is mogelijk onder volgende voorwaarden:

 • Kom zeker NIET als je je ziek voelt, of als je koorts hebt.
 • Kom NIET naar het recyclagepark, tenzij het dringend is. Kom dus enkel als jouw bezoek niet langer kan uitgesteld worden.
 • Bezoekers worden maar met mondjesmaat binnengelaten. Het aantal bezoekers is afhankelijk van de grootte van het recyclagepark. Net zoals in de supermarkten.
 • Hou rekening met zeer lange wachttijden. Je kan niet alle afvalstromen afleveren.
 • Sorteer thuis goed je afval. Zo beperk je je tijd op het recyclagepark. Dat is veiliger voor jezelf en onze recyclageparkwachters.
 • Kom alleen naar het recyclagepark. Enkel als je het afval niet alleen kunt lossen, mag je maximaal 1 persoon meebrengen. In geen enkel geval kan een recyclageparkwachter helpen bij het lossen van het afval of het tillen van lasten. Breng zeker geen kinderen mee.
 • Respecteer de regel van social distance. Bewaar minstens een afstand van 1,5 m tegenover andere bezoekers en de recyclageparkwachters.
 • Heb je hulpmiddelen (schop, borstel …) nodig voor het lossen van afval? Breng dit dan zelf mee.
 • Respecteer de recyclageparkwachters en volg hun instructies nauwgezet. Bij weerspannig of agressief gedrag wordt onmiddellijk assistentie van de politie ingeroepen.
 • Enkel elektronisch betalen is mogelijk. Geen cash.
 • Te voet of met de fiets? Schuif mee aan in de wachtrij.
 • Aankoop van compostzakken en andere (zoals afvalzakken) zijn mogelijk. Maar een bezoeker zorgt zelf voor het inladen. Onze recyclageparkwachters kunnen niet helpen bij het tillen of inladen. Ook losse compost, potgrond en houtsnippers kunnen afgehaald worden. 
 • U kan compost ook aan huis laten leveren. Hou wel rekening met langere wachttijden.

Alle recyclageparken zijn open tijdens de normale openingstijden. Ook op zaterdag zijn de recyclageparken open. Op het recyclagepark is de zomertijdopening van kracht. 

Alle recyclageparken sluiten op de normale sluitingstijden.

Hou er rekening mee dat je momenteel niet met alle afvalstromen op het recyclagepark terecht kan. Enkel afvalstromen waarvan de afvoer en verwerking nog gegarandeerd zijn, kunnen aanvaard worden (update op weekbasis). Dit kan ook wijzigen. Kijk voor jouw bezoek op www.iok.be/corona of de Facebookpagina van IOK Afvalbeheer voor de laatste stand van zaken.

Met welk afval kan je in het recyclagepark terecht?

Het is weer mogelijk om de (ondertussen) lege bigbags af te leveren op de recyclageparken van IOK Afvalbeheer (en de gemeentelijke parken waar dit eerder ook mogelijk was). De terugbetaling van de waarborg van 15 euro (per bigbag) wordt dan zo snel mogelijk teruggestort op rekening van de inwoner.

Vanaf de week van 18 mei wordt ook KGA (Klein Gevaarlijk Afval) aanvaard op het recyclagepark. Het aanvaarden van deze extra afvalstroom lokte meteen weer heel wat extra bezoekers naar de recyclageparken. Daardoor zien ze momenteel 'historische voorraden' verfpotten e.d. opduiken die waarschijnlijk al jaren op de zolder of in de kelder staan. Vermijd lange wachtrijen en hou deze nog even bij. Op sommige plaatsen kan men momenteel geen KGA meer aanvaarden omdat alle opslagruimte is benut. Normaal zou dit vanaf de eerste week van juni opnieuw mogelijk moeten zijn.

Vanaf maandag 15 juni kan er opnieuw textiel aangeleverd worden op de recyclageparken. De kringwinkels kunnen zorgen voor de afvoer.

In overleg met de Kringwinkels is afgesproken dat vanaf 22 juni ook herbruikbare goederen opnieuw aanvaard kunnen worden op de recyclageparken. Het gaat hier altijd over de ‘kleinere’ herbruikbare goederen, ook voor de coronacrisis. Grote meubels en salons worden door de Kringwinkels aan huis opgehaald na afspraak of kunnen afgeleverd worden bij de Kringwinkels zelf.

Vanaf 1 augustus kan hechtgebonden asbest weer aangeleverd worden op de recyclageparken. Voortaan moet het hechtgebonden asbest ook verpakt aangeleverd worden:

 • inwoner verpakt het asbest zelf
 • plastic (bouw)folie, dikte 100 micron (0,1 millimeter)
 • verkrijgbaar in doe-het-zelf winkels (standaard bouwfolie)

Heb je verder nog vragen?

Neem voor je bezoek zeker een kijkje op www.iok.be/corona voor de meest actuele info!

E afvalbeheer@iok.be of bel naar de afvalinfolijn, T 014 56 27 75.