Vacature gemeente Retie: 2 administratief medewerkers + wervingsreserve

Gepubliceerd op donderdag 27 december 2018 0 u.
- 1 voltijds en 1 halftijds (19/38) – contract onbepaalde duur – niveau C - wervingsreserve van 2 jaar, voltijdse of deeltijdse tewerkstelling, contracten van onbepaalde/bepaalde duur of vervangingscontracten

Kandidaten die slagen voor de selectieprocedure krijgen een plaats in de wervingsreserve naargelang het resultaat dat ze behaalden.

Profiel

 • Nauwkeurig kunnen werken
 • Klantvriendelijke ingesteldheid
 • Flexibiliteit

Voorwaarden

 • Voldoen aan de algemene toelatingsvoorwaarden
 • Houder zijn van een diploma Hoger Secundair Onderwijs (of gelijkgesteld)

Wij bieden

 • Salarisschaal niveau C
 • Hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques en fietsvergoeding
 • Mits voorlegging van geldig(e) attest(en) kunnen tot max. 10 jaar dienstanciënniteit uit de privésector gevaloriseerd worden

Hoe solliciteren?

Je motivatiebrief met curriculum vitae, kopie van het hoogst behaalde diploma en uittreksel uit het strafregister niet ouder dan 3 maanden richt je aan het schepencollege *, Markt 1, 2470 Retie

 • via postzending, uiterlijk op 20 januari 2019. De postdatum geldt als bewijs.
 • of per e-mail naar personeelsdienst@retie.be, ten laatste op 20 januari 2019 om 16.00 u.
 • of door afgifte op de Personeelsdienst tijdens de openingsuren, ten laatste op 18 januari 2019 om 12.00 u.

* Geldigverklaring kan enkel voor sollicitaties die aan deze richtlijnen voldoen.

Meer info

Een infobundel met functiebeschrijving en aanwervingsvoorwaarden voor deze functies kan je hieronder downloaden.

Bijkomende info kan je bekomen bij de Personeelsdienst, T 014 38 92 53, E personeelsdienst@retie.be.