Aanmeldingsperiode secundaire scholen voorbij: situatie en volgende stappen

Gepubliceerd op vrijdag 12 mei 2023 9.24 u.
Kreeg je een secundaire school toegewezen voor je kind? Schrijf dan zo snel mogelijk in op deze school.

Omdat niet alle leerlingen hun eerste schoolkeuze ontvingen én omdat een aantal leerlingen nog geen school toegewezen kreeg, is het voor iedereen belangrijk om je inschrijving zo snel mogelijk in orde te maken. Zo krijgen de scholen snel een correct beeld van de werkelijk beschikbare plaatsen. Hierdoor krijgen kinderen op de wachtlijst snel duidelijkheid of ze nog al dan niet naar hun voorkeurschool kunnen. Leerlingen die nog geen school toegewezen kregen of niet deelnamen aan de aanmeldingsperiode, plaatsen zich best op de wachtlijst van een aantal scholen.

In onze schoolregio kregen 869 kinderen de school van hun eerste voorkeurkeuze toegewezen. 37 kinderen kunnen inschrijven op de school van tweede voorkeur en 1 kind op de derde voorkeurschool. Daarnaast zijn er 17 leerlingen die geen enkele school toegewezen kregen.

Loting op basis van toeval

Wanneer op een school meer aanmeldingen waren dan beschikbare plaatsen, bepaalde het lotingssysteem op basis van toeval wie uit de boot valt. Dit brengt voor sommige leerlingen en hun ouders heel wat onzekerheid en vragen met zich mee. We begrijpen dit en vragen ouders om de situatie de komende weken af te wachten. Pas als de inschrijvingen in orde zijn, wordt duidelijk of je mogelijk toch kan inschrijven op een school van een hogere voorkeur. We publiceren de vrije plaatsen vanaf 16 mei op www.gemeentemol.be/aanmelden-secundair. Let op: dit aantal wijzigt voortdurend tijdens het inschrijvingsproces. Pas na 12 juni hebben we een finaal zicht op de beschikbare plaatsen per school.

Echte tekorten? Pas komende weken duidelijkheid

Of er echte tekorten zijn in onze gemeente, wordt dus pas de komende weken duidelijk. Sommige kinderen meldden zich ook aan bij scholen buiten onze regio. Schrijven zij in op een school in een andere gemeente? Dan komt er bij ons een plekje vrij.

Daarnaast zijn er leerlingen die zowel voor de A- als de B-stroom aanmeldden. Ook zij zullen een keuze moeten maken. Ontvingen zij voor beide stromen een schooltoewijzing, dan komt er na de effectieve inschrijving een plaatsje vrij.

De inschrijvingsperiode loopt tot 12 juni. Op dat moment hebben we een duidelijk beeld van de situatie in onze gemeente.

 

Welke leerlingen kregen geen school toegewezen?

De 17 leerlingen die geen school toegewezen kregen, zijn leerlingen die mogelijk maar één schoolvoorkeur doorgaven bij hun aanmelding en/of voornamelijk leerlingen die aanmeldden voor de B-stroom.

Deze leerlingen staan allemaal op de wachtlijst voor de scholen waarvoor ze aanmeldden. Als er een plekje vrij komt op één van de scholen, contacteert de school het kind dat als eerste op de wachtlijst staat. Dat kind krijgt dan de kans om dat plekje op te vullen.

Leerlingen die maar voor één school aanmeldden en dus ook maar bij één school op de wachtlijst staan, adviseren we om in te schrijven op wachtlijsten van andere scholen.

Wat is de volgende stap?

Leerlingen met schooltoewijzing

Kreeg je een toewijzing voor één van de aangemelde scholen? Schrijf je kind dan zo snel mogelijk in. Je maakt hiervoor een afspraak op de toegewezen school. De inschrijvingsperiode loopt van 16 mei tot 12 juni.

Leerlingen zonder schooltoewijzing

Deze leerlingen kunnen vanaf 16 mei inschrijven op de scholen waar nog plekjes vrij zijn en er dus geen wachtlijst is. We publiceren op deze dag de cijfers van de volledige regio op www.gemeentemol.be/aanmelden-secundair.

 
Scholen contacteren ouders voor inschrijving

Om zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen over de reële situatie, contacteren de scholen ouders die nog geen afspraak maakten voor de inschrijving.

De ouders van de leerlingen die geen enkele school toegewezen kregen, ontvangen de komende dagen een telefoontje van het gemeentebestuur. We adviseren hen om zich op de wachtlijst van meerdere scholen in te schrijven. Op die manier vergroten ze de kans om toch nog op één van deze scholen in te kunnen schrijven. Daarnaast informeren we hen over de mogelijkheden in de naburige gemeenten.

Meer info: www.gemeentemol.be/aanmelden-secundair, 0475 75 41 18, onderwijsregie@gemeentemol.be